Archiwum informacji

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych

2016-08-23

23 sierpnia 2016 r. po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W uroczystościach upamiętniających ofiary reżimów totalitarnych, które odbyły się w Bratysławie uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Głównym punktem obchodów było złożenie kwiatów pod Bramą Wolności na Zamku Devin. W programie obchodów przewidziano także konferencje w trakcie których, jej uczestnicy dyskutowali m.in. nad współczesną radykalizacją nastrojów społecznych w Europie i zastanawiali się nad odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób należy nie tylko upamiętniać ofiary komunizmu, ale także ścigać sprawców zbrodni.

Wiceminister sprawiedliwości podczas wystąpienia podkreślił, że wiernie stoimy na straży praw człowieka uznanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Karcie Praw Podstawowych i w innych dokumentach międzynarodowych. Podziękował także gospodarzom i organizatorom konferencji za podkreślenie wymownej dla Europy i świata daty, która wiąże się z podpisaniem paktu Ribentrop – Mołotow. - Realizacja tego paktu zapoczątkowała II wojnę światową, a Polska stała się jej pierwszą ofiarą. Zarówno wtedy jak i dzisiaj, z całą mocą, niezmiennie i sukcesywnie przeciwstawiamy się wszelkim przejawom niszczącego ludzkość a nawet pojedynczego człowieka radykalizmu – zaznaczył wiceminister Łukasz Piebiak.

Dzień 23 sierpnia został proklamowany przez Parlament Europejski 23 września 2008 r. dla upamiętnienia ofiar masowych deportacji i eksterminacji, a także zakorzenienia demokracji i wzmocnienia pokoju i stabilizacji w Europie. Ustanawiając go odwołano się do Konwencji ONZ o niestosowaniu przedawnienia zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Wykorzystano także zapisy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, dotyczące przestrzegania praw człowieka, prawa do życia, zakazu tortur, zakazu niewolnictwa oraz zakazu pracy przymusowej.

Po raz pierwszy obchody Dnia Pamięci Ofiar Reżimów zorganizowano w 2011 r. w Warszawie. Podpisana została wówczas "Deklaracja Warszawska", w której zwrócono uwagę na konieczność podtrzymywania w pamięci Europejczyków zbrodniczych konsekwencji działań reżimów totalitarnych. Jej sygnatariusze wezwali Unię Europejską do badania i gromadzenia dokumentacji związanej ze zbrodniami popełnionymi przez te systemy polityczne.

W kolejnych latach uroczystości organizowano w Budapeszcie, Wilnie, Rydze i Tallinie. W tym roku (w dniach 22-23 sierpnia) odbyły się one w stolicy Słowacji, w Bratysławie.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych