Archiwum informacji

Testy na aplikację

2007-05-15
Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości posiada w sprzedaży:
1. Testy na aplikację sądową, prokuratorską i referendarska z roku 2006w cenie 30 zł za egzemplarz;
2. Testy na aplikację sądową prokuratorską i referendarską 2001-2005 w cenie 10 zł za egzemplarz.
Zakup powyższych publikacji możliwy jest w księgarniach współpracujących z Wydawnictwem Prawniczym LexisNexis, lub (za pobraniem pocztowym) w Oficynie Wydawniczej.
Zamówienie na testy realizowane przez Oficynę Wydawniczą można składać na adres: dnap@ms.gov.pl lub telefonicznie (022)326 13 52. Zamówienie winno zawierać:
ilość zamawianych egzemplarzy, imię, nazwisko, adres, nr NIP zamawiającego (ewentualny nr telefonu)
lista aktualności archiwalnych