Archiwum informacji

Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości w związku z nieuwzględnieniem przez Sąd Okręgowy w Krakowie zażalenia obrońcy byłego wojewody małopolskiego Jerzego A. na decyzję o jego tymczasowym...

2007-05-09
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy decyzję Sądu I instancji o tymczasowym aresztowaniu byłego wojewody małopolskiego Jerzego A.
Odwołując się do wypowiedzi lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Wojciecha Olejniczaka, który to m.in. w trakcie konferencji prasowej z dnia 13 kwietnia br. nazwał działania prokuratury w tej sprawie „politycznym spektaklem”, apeluję, aby lider SLD przeprosił prokuratorów krakowskiej Prokuratury Okręgowej za swoje oskarżenia.
Decyzja niezawisłych sądów jednoznacznie wskazuje na fakt, iż w przypadku byłego wojewody z ramienia SLD - Jerzego A., mamy do czynienia ze sprawą kryminalną i korupcyjną.
Wczoraj nie komentowałem tej sytuacji, albowiem czekałem na to, iż Pan Wojciech Olejniczak, który w sposób niegodziwy obraził funkcjonariuszy publicznych, pracujących z poświęceniem, narażających się w interesie społecznym, w celu wyjaśnienia spraw korupcyjnych, w które często uwikłani są politycy-przestępcy, znajdzie w sobie odrobinę przyzwoitości i przeprosi prokuratorów. Tak się jednak nie stało. Dlatego też, jako Minister Sprawiedliwości, zwracam się publicznie do lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przeproszenie prokuratorów.
Brak takiego gestu ze strony lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej oznaczać będzie, iż nie różni się on w swym zachowaniu od starszych kolegów z SLD, na czele z Panem Leszkiem Millerem. Szczególnie pod względem poziomu cynizmu i obrony partyjnych kolegów uwikłanych w korupcyjne afery.
Godny ubolewania jest brak powściągliwości w wypowiedziach Pana Olejniczaka na temat sprawy, w której postawiony zarzut jest zarzutem najcięższym dla polityka, albowiem dotyczy korupcji o znacznej wartości.
Fakt, że Wojciech Olejniczak jest partyjnym kolegą Jerzego A., także działacza Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie uprawnia go do kierowania w stronę prokuratorów, a przy okazji także niezawisłych sądów, oszczerczych, nie mających potwierdzenia w faktach, zarzutów.
Brak przeprosin, o które apeluję, wystosowanych przez Wojciecha Olejniczaka, świadczyć ponadto będzie o tym, iż lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie wyciągnął żadnej lekcji z rozlicznych afer, w których to pierwszoplanowe role grał nie kto inny, jak głównie jego koledzy z SLD.
Podsumowując, raz jeszcze warto podkreślić, iż niezawisłe sądy, w przypadku sprawy Jerzego A., potwierdziły zarzuty korupcji o znacznej wartości. W tej sytuacji Pan Olejniczak winien jest słowa przeprosin nie tylko prokuraturom, ale i sędziom.
Zbigniew Ziobro
Prokurator Generalny
Minister Sprawiedliwości

Oświadczenie w formacie PDF
lista aktualności archiwalnych