Archiwum informacji

Aż 82% Polaków popiera wprowadzenie sądów 24-godzinnych

2007-04-30
Jak wykazały badania przeprowadzone przez CBOS, rozwiązanie, zgodnie z którym skrócony został tryb wydawania wyroków w takich sprawach, jak wybryki chuligańskie, zniszczenie mienia, naruszenie nietykalności cielesnej itp., za dobre uznało aż 82% respondentów.
Nowy, przyspieszony tryb postępowania, dotyczy sprawców czynów zagrożonych karą nieprzekraczającą pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawca musi zostać ujęty w trakcie lub zaraz po popełnieniu przestępstwa. Polacy od samego początku byli pozytywnie nastawieni do wprowadzenia tego rozwiązania.
O tym, że działalność sądów 24-godzinnych usprawni funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli, przekonanych jest 74% Polaków. O tym, że wprowadzenie nowego trybu postępowania spowoduje spadek przestępczości w naszym kraju przekonanych jest 68% respondentów, a nadzieję na to, że skończy się wreszcie bezkarność sprawców deklaruje 66% badanych.
Respondenci, którzy są pozytywnie nastawieni do instytucji sądów 24-godzinnych, wiążą z ich funkcjonowaniem przede wszystkim nadzieję na usprawnienie pracy wymiaru sprawiedliwości ( 85% ), wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli ( 83% ), zmniejszenie skali przestępczości ( 78% ) oraz likwidację bezkarności sprawców ( 75% ).
Większość respondentów liczy na to, że nowy tryb usprawni funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wpłynie na dalszy wzrost poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie.
lista aktualności archiwalnych