Archiwum informacji

Licencje prawnicze sposobem na otwarcie rynku usług prawniczych

2007-03-02
W dniu 2 marca br. odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński zaprezentowali projekt Ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ustawa przewiduje otwarcie dostępu do zawodów prawniczych, zwiększenie konkurencji na rynku usług adwokackich i radcowskich, a tym samym obniżenie ich kosztów.
Proponowany model, przewidujący wprowadzenie kilkustopniowych licencji prawniczych, umożliwi absolwentom wydziałów prawa podjęcie działalności w wyuczonej w trakcie studiów dziedzinie. Obecnie wielu z nich nie ma możliwości odbycia odpłatnej aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, ze względu na wysokie opłaty wymagane przez korporacje. Wprowadzenie licencji prawniczych sprawi, że to klient będzie wybierał, czy skorzystać z usług prawnika, który funkcjonuje na rynku w oparciu o przynależność do samorządu zawodowego, czy działającego w oparciu o licencję.
Informacja prasowa nt. Ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych
lista aktualności archiwalnych