Archiwum informacji

Komunikat prasowy

2007-02-26
W dniu dzisiejszym (26 lutego 2007 r.) zapadło szereg decyzji kadrowych zmierzających do poprawy funkcjonowania polskiej prokuratury.
Dzisiaj, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, Prezes Rady Ministrów - Jarosław Kaczyński - powołał prokuratorów Tomasza Szałka i Dariusza Barskiego na stanowiska Zastępców Prokuratora Generalnego.
Prokurator Tomasz Szałek (ur. 18 stycznia 1959 r.) do dnia dzisiejszego sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Prokurator Dariusz Barski (ur. 27 lutego 1968 r.) do dnia 23 lutego był szefem Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi.
Dotychczasowego Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi z dniem 1 marca br. zastąpi prokurator Marek Kujawski.Ponadto, w dniu dzisiejszym Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny - Zbigniew Ziobro - odwołał Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu - Pana Mieczysława Śledzia .
Powyższa decyzja wynikała z niewłaściwej współpracy pomiędzy Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, a podległymi jej Prokuraturami Okręgowymi, w szczególności z Prokuraturami Okręgowymi we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze.
Na decyzję wpłynęła chęć zwiększenia efektywność i usprawnienia organizacji pracy we wrocławskiej Prokuraturze Apelacyjnej.
Obowiązki wrocławskiego Prokuratora Apelacyjnego zostały powierzone prokuratorowi Robertowi Hernandowi, dotychczasowemu Prokuratorowi Okręgowemu w Gliwicach. Robert Hernand to znakomity prokurator specjalizujący się w walce z przestępczością zorganizowaną.
Na stanowisko Prokuratora Okręgowego w Gliwicach z dniem 1 marca br. została powołana Pani Dorota Wacławowicz , która do tej pory sprawowała funkcję Zastępcy gliwickiego Prokuratora Okręgowego.
Z dniem 1 marca na stanowisko Prokuratora Okręgowego w Katowicach został powołany Krzysztof Błach . Decyzja ta ma związek z powołaniem dotychczasowego Prokuratora Okręgowego w Katowicach - Krzysztofa Sieraka - na stanowisko dyrektora Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej (z dniem 19 lutego br.).
lista aktualności archiwalnych