Archiwum informacji

Wizyta Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro we Włoszech

2007-02-09

W dniach 1-2 lutego 2007 r. Minister Sprawiedliwości wraz z Prokuratorem Krajowym Januszem Kaczmarkiem odbył szereg spotkań z przedstawicielami włoskiego wymiaru sprawiedliwości.


Głównym celem wizyty było poznanie włoskich metod zwalczania przestępczości zorganizowanej. Prokurator Krajowy ds. Walki z Mafią – Pietro Grasso przedstawił sposoby umożliwiające włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości sprawne i skuteczne prowadzenie śledztw w sprawach przeciwko mafii. Skuteczna walka z tego rodzaju przestępczością opiera się we Włoszech na bardzo bliskiej współpracy Antymafijnej Prokuratury Krajowej i Policji w zakresie działań operacyjnych i procesowych. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zawarł porozumienie z włoską Prokuraturą Krajową ds. Walki z Mafią, na mocy którego organizowane będą grupy robocze dla prokuratorów z Polski i Włoch, które będą platformą do wymiany doświadczeń i informacji.


Ponadto odbyło się spotkanie z Sekretarzem Ministerstwa Sprawiedliwości Włoch, w trakcie którego Minister Ziobro poruszył kwestię obozów pracy dla Polaków we włoskim mieście Foggi.

lista aktualności archiwalnych