Archiwum informacji

Egzaminy na aplikacje nie zagrożone

2007-02-02

W związku ze stwierdzeniem redakcji „Gazety Prawnej”, zawartym w komentarzu „Odyseja prawnicza” (GP dnia 1 lutego 2007 r.) odnośnie prowadzonych prac legislacyjnych nad projektem zmian ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, że w sytuacji gdy „ministerialny projekt znowu ugrzęźnie w legislacyjnych sporach, jest wysoce prawdopodobne, że tegoroczne konkursy nie odbędą się” Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż przeprowadzenie egzaminów konkursowych w 2007 roku na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną nie jest w żadnej mierze zagrożone.


Błędnym jest wniosek, iż ze względu na wprowadzanie zmian, mających na celu dostosowanie regulacji prawnych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego ucierpią absolwenci prawa. W rzeczywistości do czasu przyjęcia przez Sejm projektu zmian ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, będącego obecnie w fazie uzgodnień międzyresortowych, obowiązywać będą dotychczasowe przepisy.


Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby egzaminy konkursowe na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną odbyły się w 2007 roku.

lista aktualności archiwalnych