Archiwum informacji

W Warszawie, już po raz trzynasty odbyła się dwudniowa (24-25 października) konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”.

14 nowych pokoi przesłuchań dla dzieci

2016-10-25

W Warszawie już po raz trzynasty odbyła się dwudniowa (24-25 października) konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”.  

Uczestniczący w niej sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, psychologowie i pedagodzy dyskutowali o tym, jak pomóc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania oraz jak chronić ich prawa, na przykład podczas przesłuchań.

Od czasu znowelizowanego w 2015 r. Kodeksu postępowania karnego dzieci mogą być przesłuchiwane tylko raz w bardziej przyjaznych warunkach i wyłącznie w specjalnie przystosowanym do tego pokoju. Przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości w 2007 roku opracowane zostały standardy miejsca przesłuchiwania dzieci, które powinien spełniać Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci. Opierając się na nich, rok później uruchomiono procedurę certyfikowania miejsc przesłuchiwania dzieci. Pokoje spełniające te standardy otrzymują certyfikat Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Ministerstwa Sprawiedliwości.

W trakcie konferencji wręczono kolejne certyfikaty dla 14 pokoi przesłuchań dla dzieci. Znajdą się one w:

 • Sądzie Rejonowym w Bolesławcu;
 • Sądzie Rejonowym w Sosnowcu;
 • Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda;
 • Sądzie Rejonowym w Kluczborku;
 • Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;
 • Sądzie Rejonowym w Częstochowie;
 • Sądzie Rejonowym w Pruszkowie;
 • Sądzie Rejonowym w Olecku;
 • Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej;
 • Sądzie Rejonowym w Kraśniku;
 • Sądzie Rejonowymo w Biłgoraju;
 • Sądzie Rejonowym w Gorlicach;
 • Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu;
 • Sądzie Rejonowego w Koninie.


- Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poprzez program certyfikowania przyjaznych pokoi przesłuchań podejmuje działania mające na celu stworzenie jak najlepszych warunków do przesłuchania małoletnich świadków a także ofiar przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – mówił w trakcie konferencji Łukasz Piebiak wiceminister sprawiedliwości. Tak certyfikowane pokoje spełniają wymagania wskazane w Kodeksie postępowania karnego oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości – dodał.

Podczas sesji plenarnych, wykładów i warsztatów eksperci przedstawili modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze badania dotyczące problemu krzywdzenia dzieci.

Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” organizowana jest od 2004 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości razem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Miastem Stołecznym Warszawa – Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. Uczestniczy w niej wielu ekspertów z kraju i zagranicy, którzy na co dzień stykają się w swojej pracy zawodowej z dziećmi – ofiarami przemocy.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych