Archiwum informacji

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński uczestniczyli podczas wizyty w Budapeszcie.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński uczestniczyli podczas wizyty w Budapeszcie.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński uczestniczyli podczas wizyty w Budapeszcie.

O polskim programie pracy więźniów - wiceminister Patryk Jaki z wizytą na Węgrzech

2016-10-27

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński uczestniczyli w wizycie w Budapeszcie.

Z polską delegacją spotkali się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Węgier László Tasnádi, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Andἀs Csóti oraz Dyrektor Departamentu Koordynacji Andἀrs Radvἀnszki.

Tematem rozmów była  wymiana doświadczeń  związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w obu krajach, a przede wszystkim  dotyczących więziennictwa. Skupiono się zwłaszcza na kwestii zatrudnienia osadzonych.  Goście z Polski zapoznali się z działaniem przywięziennego zakładu produkcyjnego oraz z przepisami regulującymi pracę skazanych.

W trakcie spotkania w siedzibie węgierskiej Służby Więziennej omawiano rozwiązania stosowane w systemach penitencjarnych obu krajów, które mają na celu ograniczenie powracania skazanych do przestępstwa oraz zwiększenie  bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. Wiceminister Patryk Jaki przedstawił zmiany w polskim więziennictwie związane m.in. z wprowadzaniem programu pracy więźniów. Przy realizacji tego projektu cenne mogą okazać się doświadczenia węgierskich więzienników.

Zarówno strona węgierska, jak i polska, bardzo dobrze oceniły dotychczasową współpracę i wyraziły nadzieję na kontynuowanie wzajemnych kontaktów.

Wizytę zakończyła uroczystość, podczas której wiceminister Patryk Jaki odznaczył Dyrektora Generalnego Węgierskiej Służby Więziennej gen. Andἀsa Csóti złotym medalem za zasługi w pracy penitencjarnej.  


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

lista aktualności archiwalnych