Archiwum informacji

Wizyta Prokuratora Generalnego Republiki Litewskiej Pana Algimantasa Valantinasa w Ministerstwie Sprawiedliwości

2007-01-24

Współpraca polskiej i litewskiej prokuratury przebiega bardzo dobrze i może być przykładem dla innych państw Unii Europejskiej. Polscy i Litewscy prokuratorzy odbywają wspólne szkolenia, prowadzą wiele istotnych dla obu krajów postępowań oraz dzielą się swoimi doświadczeniami – powiedział Zbigniew Ziobro w trakcie dzisiejszego spotkania z Prokuratorem Generalnym Litwy Algimantasem Valantinasem.

W dniu 24 stycznia Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Prokurator Krajowy Janusz Kaczmarek spotkali się z Prokuratorem Generalnym Litwy - Algimantasem Valantinasem. W trakcie spotkania podsumowano dotychczasową współpracę polskiego i litewskiego wymiaru sprawiedliwości.

- Jestem pełen uznania i szacunku dla Litwy, która odzyskała niepodległość i reformuje swój wymiar sprawiedliwości, dostosowując go do wymogów Unii Europejskiej nie zapominając jednak o swojej narodowej tożsamości i tradycji – powiedział Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

 

Minister wyraził również nadzieję, że współpraca Polski i Litwy w zakresie wymiaru sprawiedliwości będzie przebiegać nadal na tak wysokim poziomie.

Strona litewska zapewniła, że będzie priorytetowo traktować wszelkie sygnały o polsko-litewskich sprawach i wyraziła gotowość pomocy w ich rozwiązywaniu.

- Chciałbym podziękować Panu Ministrowi oraz Panu Prokuratorowi Kaczmarkowi za dotychczasową owocną współpracę, której doskonałym przykładem było zatrzymanie obywatela Białorusi podejrzanego o szpiegostwo na szkodę Polski i niedawna decyzja litewskiego sądu o jego ekstradycji – mówił Algimantas Valantinas.

W ramach wizyty Prokuratora Generalnego Litwy odbędzie się również szereg spotkań roboczych z Prokuratorem Krajowym Januszem Kaczmarkiem, w trakcie których omawiane będą szczegóły współpracy polskich i litewskich prokuratorów.

lista aktualności archiwalnych