Archiwum informacji

10 listopada br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
10 listopada br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
10 listopada br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Odznaczeni i wyróżnieni z okazji Narodowego Święta Niepodległości

2016-11-10

10 listopada br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki. 

Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do nadania odznaczeń i wręczenia awansów dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.  Z tej okazji Sekretarz Stanu Patryk Jaki odznaczył 27 funkcjonariuszy medalami „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i wręczył 24 akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości udział wzięli, m.in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów CZSW oraz zaproszeni goście. Odznaczonymi i awansowanymi byli funkcjonariusze i pracownicy CZSW oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

W swoim wystąpieniu Patryk Jaki podziękował funkcjonariuszom za dotychczasową służbę i wskazał, że „ w roku 2017 powinna nastąpić zmiana wizerunku Służby Więziennej w taki sposób aby społeczeństwo dowiedziało się jak ważną rolę w systemie obronności państwa i ochrony społeczeństwa przed przestępczością odgrywa właśnie Służba Więzienna”.

Wiceminister dodał również, że bardzo ważnym elementem  kształtowania tożsamości i podtrzymywania wspaniałych tradycji Straży Więziennej jest stały udział funkcjonariuszy Służby Więziennej w uroczystościach o charakterze państwowym i patriotycznym. Podczas przemówienia gen. Jacek Kitliński przypomniał, m.in. że w roku 2017 i kolejnych latach  powinna nastąpić zdecydowana poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z  ustawą modernizacyjną.

lista aktualności archiwalnych