II transza

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Ustawa została uchwalona na 67 posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronach Sejmu RP, pod numerem druku 1576.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 maja 2014 r.

Tekst ustawy ze strony sejmowej:

(Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Krzysztof Leoszkiewicz | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 24.07.2013 | Data dodania: 02.10.2012 15:22 | Data modyfikacji: 30.05.2014 17:21