III transza

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Projekt ustawy został przekazany do Sejmu i w dniu 7 maja 2014 r. odbyło się jego I czytanie. Posłowie zdecydowali o przekazaniu projektu do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Szczegółowy przebieg dalszego procesu legislacyjnego można śledzić na stronach Sejmu RP, pod numerem druku 2331.

Tekst projektu ustawy ze strony sejmowej: