Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka - Poradnik

Upadłość konsumencka Upadłość konsumencka (liczba pobrań: 128651)
Poradnik został sporządzony według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2015 roku, tym samym korzystając z niego należy pamiętać, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym, wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, także w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej. Najważniejsze z nich to wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta na formularzu (link do formularzy) oraz możliwość wystąpienia przez byłego przedsiębiorcę, wspólnika osobowych spółek handlowych albo osobę prowadzącą działalność gospodarczą bez jej zgłoszenia we właściwym rejestrze (art. 8 i 9 Prawa upadłościowego) o ogłoszenie upadłości w trybie przepisów o upadłości konsumenckiej (tytuł V części trzeciej ustawy – Prawo upadłościowego), bez konieczności oczekiwania upływu 1 roku od wykreślenia z rejestru lub zaprzestania działalności gospodarczej. Ponadto, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w spawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszaru właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2015 roku, poz. 2185) wprowadziło zmiany właściwości sądów upadłościowych. Tym samym, sprawy upadłości konsumenckiej, które do dnia 31 grudnia 2015 roku były we właściwości: - Sądów Rejonowych w Łomży, Ostrołęce i Suwałkach - znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego w Białymstoku; - Sądu Rejonowego w Słupsku – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku; - Sądu Rejonowego we Włocławku – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu; - Sądów Rejonowych w Nowym Sączu i w Tarnowie – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia; - Sądów Rejonowych w Siedlcach i Zamościu – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku; - Sądu Rejonowego w Sieradzu – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi; - Sądu Rejonowego w Koninie – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu; - Sądów Rejonowych w Krośnie, Przemyślu oraz Tarnobrzegu – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wzór formularza wniosek dłużnika Wzór formularza wniosek dłużnika (liczba pobrań: 124709)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ulak Tomasz | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 27.01.2015 | Data dodania: 27.01.2015 12:58 | Data modyfikacji: 05.08.2016 09:17