Mediacja rówieśnicza

Mediacja rówieśnicza

Mediacja rówieśnicza

2017-01-23
Mediacja jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron przy pomocy mediatora. Mediator jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach...
Czytaj więcej Mediacja rówieśnicza