Międzynarodowy Dzień Mediacji 2018 rok

Formularz zgłoszenia udziału na konferencję Ministerstwa Sprawiedliwości - 12 października 2018 r.

2018-09-10

W dniu 12 października 2018 w Warszawie, odbędzie się konferencja pt. .: „Ugoda Mediacyjna - jakość, skuteczność, satysfakcja " organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Celem Konferencji jest popularyzacja wiedzy z zakresu przygotowywania i zatwierdzania ugód mediacyjnych, ponieważ jakość ugód mediacyjnych ma istotne znaczenie z punktu widzenia skuteczności postępowania mediacyjnego.

Zakres tematyczny konferencji został podzielony na cztery kategorie:
- ugody mediacyjne w sprawach cywilnych,
- ugody mediacyjne w sprawach gospodarczych,
- ugody mediacyjne w sprawach pracy,
- ugody mediacyjne w sprawach rodzinnych.
 
Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione w formie paneli dyskusyjnych, składających się z wystąpienia eksperta jako wprowadzenia do poruszanej tematyki oraz dyskusji. Prelegentami poszczególnych paneli dyskusyjnych będą zarówno mediatorzy jak i prawnicy, co pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie przygotowania i zatwierdzenia ugód mediacyjnych. Jednocześnie, część z zaproszonych prelegentów, to współautorzy "Podręcznika pisania ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych", który tworzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w konferencji pt.: „Ugoda Mediacyjna - jakość, skuteczność, satysfakcja ” zapraszamy do wypełnienia i przesłania zgłoszenia udziału w konferencji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Konferencji.

Termin: 12 października 2018r.

Miejsce: Warszawa

Koszt: Udział w konferencji jest bezpłatny

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż udział w konferencji mogą wziąć jedynie osoby zgłoszone, które otrzymały potwierdzenie udziału. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona.

Termin rejestracji: do 30 września 2018 r.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Marcin Smalcerz | Edytor: Marcin Smalcerz
Data wytworzenia: 10.08.2017 | Data dodania: 10.09.2018 13:32 | Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2018 14:38