ADR. Kadencja II

II kadencja Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów 2009-2014 r.

Akty prawne

 

Skład Rady

 • Dolnośląski Ośrodek Mediacji - dr inż. Elżbieta Popławska-Dobiejewska;
 • Fundacja Partners Polska - Maciej Tański;
 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego - dr Zbigniew Czwartosz;
 • Polskie Centrum Mediacji - Jerzy Książek;
 • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych - Katarzyna Czayka-Chełmińska;
 • Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej – prokurator Małgorzata Piwowarska;
 • Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce – sędzia Eleonora Porębiak – Tymecka;
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA - sędzia Jolanta Korwin - Piotrowska
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Grzegorz Pietrzak;
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie - prof. Ewa Bieńkowska,
 • Krajowa Rada Radców Prawnych - mec. Maciej Bobrowicz,
 • Instytut Nauk Prawnych PAN - dr Beata Czarnecka – Dzialuk,
 • Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej - mec. Marek Furtek
 • Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW - dr Ewa Gmurzyńska,
 • Prokuratura Generala - prok. Lidia Mazowiecka;
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski - dr Rafał Morek,
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego - mec. Sylwester Pieckowski,
 • Sędzia sądu okregowego w Częstochowie - sędzia Agnieszka Rękas
 • Mediator - Sąd Okręgowy w Gdańsku - Ewa Serocka
 • Instytu Wymiaru Sprawiedliwości - prof. Dobrochna Wójcik,
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański - dr Wojciech Zalewski

 

Od 11 maja 2009r. do 10 maja 2010 r. Przewodniczącym Społecznej Rady ds. ADR był Maciej Tański.

Od dnia 11 maja 2010 r. do 10 maja 2011r. Przewodniczącym Rady był dr Zbigniew Czwartosz.

Od dnia 11 maja 2011 r. do 10 maja 2012r. Przewodniczącą Rady jest dr Ewa Gmurzyńska.

 

Wiceprzewodniczący Rady ADR:


Korespondencję skierowaną do Rady ds. ADR prosimy kierować na adres:

dr Rafał Morek

adr_rada@ms.gov.pl

Wydział Prawa i Administracji UW

ul. Lipowa 4

00-316 Warszawa

 

Komisje tematyczne pod przewodnictwem każdego z wice-przewodniczących:
- legislacyjna pod przewodnictwem Sylwestra Pieckowskiego
- promocyjna pod przewodnictwem Agnieszki Rękas
- współpracy międzynarodowej (kontakty z międzynarodowymi organizacjami, dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnych/europejskich) pod przewodnictwem Ewy Gmurzyńskiej
- monitorowania funkcjonowania ADR/mediacji w Polsce pod przewodnictwem Zbigniewa Czwartosza.

Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady ADR w dniu 11 maja 2009 r Minister Sprawiedliwości Andrzeja Czuma wręczył medale za wybitne zasługi w rozpowszechnianiu mediacji – profesorowi Andrzejowi Murzynowskiemu oraz pośmiertnie Prezes Polskiego Centrum Mediacji i Przewodniczącej I Kadencji Rady dr Janinie Waluk w imieniu której odebrała medal najbliższa rodzina.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 07.02.2011 11:08 | Data modyfikacji: 28.07.2011 14:56