Kompensata przysługująca ofiarom niektóych czynów zabronionych

KOMPENSATA PRZYSŁUGUJĄCA OFIAROM NIEKTÓRYCH CZYNÓW ZABRONIONYCH

Od 21 września 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca 2005r., która w obecnym brzmieniu zatytułowana jest ustawą o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. (Dz.U. Nr 169, poz. 1415 z późn. zm. – najnowsza nowelizacja Dz.U. z 2015, poz. 1587).

Na mocy tej ustawy ofiary niektórych czynów zabronionych lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem czynu zabronionego. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 25.000 zł, a w przypadku śmierci ofiary 60.000 zł.

Od dnia 13 stycznia br. roku obowiązuje również formularz wniosku o przyznanie kompensaty, dostępny na stronie internetowego systemu aktów prawnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000051

Tekst ustawy nowelizującej oraz jednolity tekst ustawy są dostępne na stronie internetowego systemu aktów prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001587

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000325

 

 

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 04.12.2013 | Data dodania: 04.10.2010 12:12 | Data modyfikacji: 24.11.2016 15:05