Oferta szkoleniowa

Informacja o ofercie szkoleniowej dla sądów w zakresie przyjaznego udziału dzieci w procedurach prawnych

W październiku 2014 roku, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się seminarium poświęcone nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i wynikającej z niej konieczności tworzenia przyjaznych pokoi przesłuchań szczególnych grup ofiar przestępstw oraz wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem przyjaznego pokoju przesłuchań i zasad prowadzenia czynności przesłuchania, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. 2013 poz. 1642).

Seminarium zorganizowane było przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Dzieci Niczyje, członków Koalicji na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci. Wzięli w nim udział przedstawiciele sądów z całej Polski.

W trakcie spotkania przedstawicielki Fundacji Dzieci Niczyje zobowiązały się do przygotowania komercyjnej oferty szkoleniowej dla sądów w zakresie przyjaznego udziału dzieci w procedurach prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią, w celu uzyskania informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniach z zakresu metod przesłuchania małoletnich świadków, wysłuchania dziecka w procedurach cywilnych oraz standardów i organizacji przyjaznego pokoju przesłuchań. 

Oferta szkoleniowa Oferta szkoleniowa (liczba pobrań: 1963)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 08.04.2015 | Data dodania: 08.04.2015 16:13 | Data modyfikacji: 08.04.2015 16:15