Poradnik dla pedagogów

Informacje o procedurach postępowania nauczycieli oraz zasady współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją opracowane przez Komendę Stołeczną Policji i Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

„Poradnik dla pedagogów dotyczący współpracy Policji z placówkami oświatowymi” stanowi zbiór informacji przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, określających zasady postępowania w przypadkach zaistnienia zagrożeń oraz ryzykownych zachowań wśród uczniów. Dzięki poradom w nim zawartym, nauczyciele i inne osoby pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą, dowiedzieć się mogą jakie obowiązki i uprawnienia ciążą na dyrektorach i nauczycielach szkół wobec uczniów – sprawców czynów zabronionych, jaka odpowiedzialność może spotkać nieletniego za popełnienie takiego czynu, czy też zapoznać się z zasadami postępowania Policji w stosunku do nieletnich.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, które ma na celu zwiększenie świadomości prawnej kadry pedagogicznej oraz rodziców w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w placówkach oświatowych, a także ma pomóc w działaniach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu małoletnich.

Procedury dla nauczycieli Procedury dla nauczycieli (liczba pobrań: 3501)
Poradnik dla pedagogów Poradnik dla pedagogów (liczba pobrań: 5540)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 30.04.2015 | Data dodania: 30.04.2015 11:52 | Data modyfikacji: 30.04.2015 11:52