Rada ekspertów ds. ochrony dzieci - ofiar przestępstw

Rada Ekspertów ds. Ochrony Dzieci – Ofiar Przestępstw została powołana przy Fundacji Dzieci Niczyje w listopadzie 2009 r. Celem utworzenia Rady były przede wszystkim: diagnoza sytuacji dzieci – świadków w Polsce, konsultowanie i inicjowanie zmian ustawodawczych gwarantujących lepszą ochronę ich praw, a także promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.


Do udziału w Radzie Fundacja Dzieci Niczyje zaprosiła ekspertów spośród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, władz lokalnych, organów zajmujących się opieką nad dziećmi, biegłych sądowych, mediatorów oraz przedstawicieli nauki).

 

Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w Radzie Ekspertów znaleźli się: dr Marzena Kruk oraz prok. Andrzej Augustyniak.


Rada stworzyła standardy dotyczące przesłuchiwania dzieci rekomendowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i rozesłane do wszystkich sądów w Polsce.
Rada podjęła prace nad stworzeniem procedur postępowania Policji i placówek medycznych z ofiarami przemocy seksualnej w tym również dziećmi.
Rada opracowała list otwarty do mediów w sprawie naruszania dóbr osobistych dzieci w przekazach medialnych.
 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Anna Wiecha | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 01.10.2013 | Data dodania: 12.07.2011 15:33 | Data modyfikacji: 01.10.2013 08:43