Komunikacja

Sądowe ABC dla dziennikarzy

„Sądowe ABC” – to poradnik dla dziennikarzy, opracowany przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.

Poradnik adresowany jest przede wszystkim do redaktorów, którzy stawiają w sądach swoje pierwsze kroki zawodowe by móc relacjonować rozprawy sądowe. To swoiste kompendium wiedzy, zawierające akty prawne regulujące działalność mediów, jak również dające odpowiedzi na zagadnienia które najbardziej dziennikarzy interesują - np. do kogo zwracać się z prośbą o konkretny rodzaj informacji, co zrobić, gdy chce się uzyskać dostęp do akt lub nagrać przebieg rozprawy.

„Sądowe ABC” zawiera informacje zarówno o sprawach karnych i cywilnych. Jest odpowiedzią zarówno na postulaty zgłaszane przez sędziów (o edukowanie dziennikarzy z wiedzy o procedurach sądowych), jak i niektórych dziennikarzy, zainteresowanych objaśnianiem im tematyki sądowniczej w przystępnej formie dokumentu.

„Sądowe ABC” powstało w celu ułatwienia dziennikarzom ich pracy w sądach, aby pełnili swoją rolę informacyjną, edukacyjną i kontrolną na najwyższym poziomie. By mogli sprawnie, rzetelnie, z poszanowaniem praw osób zaangażowanych w spór sądowy, relacjonować pracę sądu i jej efekty. Poradnik powstał we współpracy z sędzią Arturem Ozimkiem z Sądu Okręgowego w Lublinie.

 

Sądowe ABC Sądowe ABC (liczba pobrań: 8822)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Twardowska Anna | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 21.10.2015 | Data dodania: 21.10.2015 11:19 | Data modyfikacji: 21.10.2015 11:19

Dobre praktyki komunikacyjne dla sądów powszechnych

"Komunikacja i wizerunek sądów. Zbiór dobrych praktyk dla sądów powszechnych”, to dokument przeznaczony dla prezesów sądów, rzeczników prasowych i pracowników sądów, którzy na co dzień kontaktują się z mediami.

19 czerwca 2015 r. dokument został zatwierdzony uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa.

Zbiór dobrych praktyk komunikacyjnych to efekt prac Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach. Został on powołany w czerwcu 2014 r. przez Ministra Sprawiedliwości i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. W jego skład weszli przedstawiciele obu instytucji.

Podczas prac nad dokumentem Zespół przeprowadził dwie szczegółowe, anonimowe ankiety, skierowane do rzeczników prasowych sądów powszechnych oraz do dziennikarzy współpracujących z tymi sądami. Oba kwestionariusze pomogły w zidentyfikowaniu barier komunikacyjnych we wzajemnych relacjach sądów i mediów oraz stały się inspiracją dla części zapisów dokumentu. Zespół szczególną uwagę poświęcił także zaleceniom Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, które dotyczą komunikacji sądów z dziennikarzami.

Dobre praktyki nie ingerują w obowiązujące regulacje prawne. Są zbiorem propozycji, których celem jest poprawa komunikowania się sądu ze społeczeństwem.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Twardowska Anna | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 23.06.2015 | Data dodania: 23.06.2015 13:58 | Data modyfikacji: 23.06.2015 14:51

Komunikacja strategii

a)   Opracowanie strategii

Prace nad strategią modernizacji przestrzeni sprawiedliwości trwały prawie dwanaście miesięcy – rozpoczęły się w marcu 2013 roku. Brali w nich udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Dokument był także przedmiotem szerokich konsultacji publicznych, w których brali udział przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, samorządów i organizacji skupiających grupy zawodowe funkcjonujące w przestrzeni sprawiedliwości, a także organizacji pozarządowych. Konsultacje miały charakter dwuetapowy – do interesariuszy wysłano najpierw projekt założeń strategii, a następnie tekst zasadniczy, który powstał w wyniku pierwszego etapu konsultacji.

Elementem konsultacji była także współorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury konferencja „Proces wdrażania strategii wymiaru sprawiedliwości na tle doświadczeń europejskich oraz zaleceń i rekomendacji CEPEJ”, która odbyła się w dniach 15-16 stycznia 2014. Z kolei 6 lutego na temat strategii dyskutowano na forum sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

b)   Dyskusja w mediach:

Departament Strategii i Deregulacji prowadzi bloga w serwisie NaTemat.pl (link: http://temidalight.natemat.pl/)

Poniżej znajdują się linki do wypowiedzi medialnych dotyczących strategii:

Dla kogo są sądy? (Polskie Radio, 29.04.2014)
link: http://www.polskieradio.pl/130/2787/Artykul/1112541,Dla-kogo-sa-sady

Skuteczniejszy system kar, (Polskie Radio, 27.05.2014)
link: http://www.polskieradio.pl/130/2787/Artykul/1137044,Skuteczniejszy-system-kar

W poszukiwaniu wzorowego urzędnika, (Polskie Radio, 30.04.2014)
link: http://www.polskieradio.pl/10/483/Artykul/1113263,W-poszukiwaniu-wzorowego-urzednika

Audycja POST FACTUM w Radio TOK FM, 13.06.2014 r. Rozmowa o idei sądów dla społeczności lokalnych. Gośćmi w studio byli dr Adam Niedzielski i Jakub Michalski z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Audycja POST FACTUM w Radio TOK FM, 13.08.2014 r.  Kto ufa sądom? Rozmowa z dr. Adamem Niedzielskim i Jakubem Michalskim z Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozmawiał Przemysław Iwańczyk.

 

Niskie zaufanie do sędziów. Radio dla Ciebie, 27.08.2014 r. Gośćmi Tomasza Kwaśniewskiego w „Popołudniu RDC” byli dr Adam Niedzielski i Jakub Michalski.
 
 

c) Konferencja „Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu”

W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości 31 marca 2015 r. odbyła się konferencja przeznaczona dla prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach MS i KRS i dotyczyło  komunikacji sądów z mediami. Poniżej można pobrać prezentację pani Anny Twardowskiej z DSF MS oraz pana Łukasza Bojarskiego z KRS, dotyczącą wyników ankiet przeprowadzonych wśród dziennikarzy oraz rzeczników prasowych sądów, a także dotyczącą kierunków prac Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach MS i KRS.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marek Solon-Lipiński | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 31.07.2014 | Data dodania: 31.07.2014 12:31 | Data modyfikacji: 23.06.2015 13:55