Konkursy Ministra Sprawiedliwości

Konkurs Ministra Sprawiedliwości dla młodych adeptów prawa

Możliwość realizacji projektu badawczego a także nagrody pieniężne – to niecodzienna szansa, która otwiera się przed studentami i absolwentami prawa. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaprasza prawniczą młodzież do udziału w naukowym konkursie. Tematem jest zakres spraw, którymi zajmują się sądy.

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepsze opracowanie pod tytułem:„Analiza zakresu kognicji sądów powszechnych w ujęciu prawno-porównawczym”.Inicjatywa ma na celu aktywizację środowisk akademickich do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach działań na rzecz usprawnienia wymiaru sprawiedliwości i zagwarantowania obywatelom prawa do sądu. Chodzi o wsparcie utalentowanej młodzieży prawniczej i zainteresowanie jej problematyką reformy sądownictwa. Poza walorem edukacyjnym konkurs ma też charakter akademicko-naukowy. Daje bowiem uczestnikom szansę przeprowadzenia projektu badawczego, który może być kanwą pracy magisterskiej lub badań doktoranckich.  

Nagrody w konkursie:

 • I stopnia – 10 000 złotych;
 • II stopnia – 6 000 złotych;
 • III stopnia – 3 000 złotych.

Minister Sprawiedliwości może również przyznać nagrody dodatkowe w postaci możliwości udziału w projekcie badawczym związanym z tematyką konkursu, realizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Opracowania konkursowe o objętości nie przekraczającej 15 000 znaków typograficznych (ze spacjami) należy nadsyłać do 15 kwietnia 2017 roku, jedynie w postaci elektronicznej, w formacie .doc,  na adres konkurs@ms.gov.pl.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi do 30 maja 2017 roku. Szczegóły konkursu i warunki uczestnictwa są zawarte w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 11 stycznia 2017 roku (Dz.Urzęd. MS 2017 poz. 4).

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 08.02.2017 | Data dodania: 08.02.2017 13:59 | Data modyfikacji: 08.02.2017 13:59

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie „Analiza zakresu kognicji sądów powszechnych w ujęciu prawno- porównawczym”

W związku z rozstrzygnięciem  Konkursu na opracowanie „Analiza zakresu kognicji sądów powszechnych w ujęciu prawno - porównawczym”odbywającym się na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości, Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r., Poz. 4), nagrody otrzymują:

Nagroda I stopnia  - nie przyznano nagrody

- Nagroda II stopnia w postaci nagrody pieniężnej – Pani Marlena Dymek, która nadesłała pracę pod tytułem „Analiza kognicji sądów powszechnych w ujęciu prawno-porównawczym.”

- Nagroda III stopnia w postaci nagrody pieniężnej –  Pan Damian Brodacki, który nadesłał opracowania pod tytułem „Propozycje zmian zakresu kognicji sądów powszechnych w sprawach gospodarczych oraz w sprawach z zakresu postępowania spadkowego w oparciu o wybrane państwa europejskie”

Ponadto w oparciu o § 4 ust 2 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie konkursu na opracowanie „Analiza zakresu kognicji sądów powszechnych w ujęciu prawno- porównawczym”, postanowiono, aby obu nagrodzonym osobom przyznać dodatkowe nagrody w postaci możliwości wzięcia udziału w projekcie badawczym realizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. 

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 4 lipca 2017 r.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 31.05.2017 | Data dodania: 31.05.2017 16:09 | Data modyfikacji: 31.05.2017 16:09

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską - II edycja

podpis.jpg

Minister Sprawiedliwości rozpisał dzisiaj (10 listopada 2015 r.) konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości. Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału!

Do konkursu zgłaszane mogą być prace obronione w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 roku.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów przestrzeni sprawiedliwości, sposobem zarządzania nimi, oraz ich relacjami z otoczeniem społecznym, szczególnie w kontekście celów i kierunków strategicznych zawartych w Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020.

Praca magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć następującej problematyki:
 1. zarządzania instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;
 2. efektywności działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 3. działalności instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywanie problemów społecznych;
 4. społecznego wizerunku instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 5. ekonomicznej analizy prawa.
 
Nagrodami w konkursie są:
 1. nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
 2. nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
 3. nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.
 
Nagrodą dodatkową w konkursie może być też dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Do zgłoszonej pracy należy dołączyć:
 1. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
 2. zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
 3. opinię recenzenta;
 4. opinię promotora;
 5. życiorys autora wraz z danymi kontaktowymi, zawierającymi adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 
Do zgłoszonej pracy można również dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na opublikowanie pracy, w przypadku jej wyróżnienia, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Prace należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: konkurs@ms.gov.pl. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 maja 2016 roku.
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Solon-Lipiński Marek | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 10.11.2015 | Data dodania: 10.11.2015 15:59 | Data modyfikacji: 10.11.2015 16:01

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską - I edycja

Konkurs

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu konkursu Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości rozpisał z dniem dzisiejszym ww. konkurs.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów przestrzeni sprawiedliwości, sposobem zarządzania nimi, oraz ich relacjami z otoczeniem społecznym, szczególnie w kontekście celów i kierunków strategicznych zawartych w Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020.

Praca magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć następującej problematyki:

 • zarządzanie instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;
 • efektywność działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 • działalność instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywanie problemów społecznych;
 • społeczny wizerunek instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 • ekonomiczna analiza prawa.

 
Nagrodami w konkursie są:

 1. nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
 2. nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
 3. nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.


Nagrodą dodatkową w konkursie może być też dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace obronione w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Do zgłoszonej pracy należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie pracy;
 2. opinię recenzenta;
 3. opinię promotora;
 4. życiorys autora wraz z danymi kontaktowymi, zawierającymi adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu


Prace należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: konkurs@ms.gov.pl. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 maja 2015 roku.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Solon-Lipiński Marek | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 16.03.2015 | Data dodania: 16.03.2015 14:48 | Data modyfikacji: 10.11.2015 16:00

Rozstrzygnięcie konkursu MS na najlepszą pracę magisterską

Rozstrzygnięcie konkursu MS na najlepszą pracę magisterską
Rozstrzygnięcie konkursu MS na najlepszą pracę magisterską
Rozstrzygnięcie konkursu MS na najlepszą pracę magisterską
Rozstrzygnięcie konkursu MS na najlepszą pracę magisterską

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości już rozstrzygnięty. Dziś (17 września 2015 r.) w siedzibie resortu Dyrektor Generalna Ministerstwa Sprawiedliwości, Eliza Wójcik wręczyła nagrody laureatom konkursu.

- Długofalowym celem przyświecającym idei konkursu jest zachęcenie środowisk reprezentujących nauki ekonomiczne i społeczne do szerszego niż do tej pory zainteresowania się problematyką wymiaru sprawiedliwości – powiedziała podczas uroczystości dyrektor Eliza Wójcik.

Jak podkreśliła instytucje z tego obszaru potrzebują niezależnych analiz pokazujących skutki wdrażanych rozwiązań dla gospodarki i dla społeczeństwa.

Laureatem I nagrody w konkursie został Miłosz Pieńkowski, autor obronionej na Wydziale Prawa i Administracji pracy pt. „Doręczenia elektroniczne w postępowaniu karnym”. Praca została oceniona bardzo wysoko przez członków Kapituły konkursu, między innymi ze względu na jej dużą wartość wdrożeniową z punktu widzenia Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. Praca dotyczy istniejących w Republice Czeskiej rozwiązań dotyczących doręczeń elektronicznych oraz możliwości implementacji podobnego modelu na gruncie istniejących w Polsce rozwiązań prawnych oraz kultury organizacyjnej.

Pozostałe nagrody otrzymali: Ewa Libera za pracę pt. „Korupcja a wzrost gospodarczy” oraz Grzegorz Zając za pracę „Rozwój warsztatów szkolnych jako czynnik doskonalenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego na przykładzie zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Świdnicy”.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości:

Nagroda I stopnia – p. Miłosz Pieńkowski za pracę pt. „Doręczenia elektroniczne w postępowaniu karnym” obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, praca napisana pod kierunkiem dr Hanny Gajewskiej-Kraczkowskiej - Instytut Prawa Karnego WPiA UW

Nagroda II stopnia – p. Ewa Libera za pracę pt. „Korupcja a wzrost gospodarczy” obronioną na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, praca napisana pod kierunkiem dr. Macieja Malaczewskiego - Katedra Ekonometrii

Nagroda III stopnia – p. Grzegorz Zając za pracę „Rozwój warsztatów szkolnych jako czynnik doskonalenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego na przykładzie zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Świdnicy” obronioną na Wydziale Zarządzania i Administracji Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, praca napisana w Katedrze Zarządzania Jakością pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Franciszka Mroczko.

Ministerstwo planuje w niedługim czasie ogłoszenie II edycji konkursu.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 10.11.2015 | Data dodania: 10.11.2015 16:05 | Data modyfikacji: 10.11.2015 16:08