Warsztaty strategiczne

Warsztaty strategiczne

Od maja do września 2014 roku Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy z Sądami Apelacyjnymi zorganizował 11 warsztatów strategicznych dla prezesów, dyrektorów i rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych. Łącznie w warsztatach wzięło udział około 240 osób. Średnio daje to liczbę ponad 21 uczestników na jedno spotkanie.

We wszystkich warsztatach brali udział prezesi i dyrektorzy sądów apelacyjnych i okręgowych oraz ich rzecznicy prasowi. W części warsztatów brali także udział przedstawiciele sądów rejonowych, a także inni pracownicy sądów – w szczególności ci odpowiedzialni za realizację procesu kontroli zarządczej.

Poniżej pobrać można raport podsumowujący warsztaty, ramowy program warsztatów, prezentację, oraz ankietę ewaluacyjną dystrybuowaną podczas spotkań warsztatowych.

Warsztaty strategiczne
Warsztaty strategiczne
Warsztaty strategiczne
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marek Solon-Lipiński | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 31.07.2014 | Data dodania: 31.07.2014 12:19 | Data modyfikacji: 15.01.2015 15:21