Wdrażanie

Wdrażanie strategii

1. Kontrola Zarządcza

Szczególne znaczenie dla procesu wdrażania strategii ma corocznie przygotowywany plan działalności dla działu administracji rządowej sprawiedliwość, jak również planu działalności dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Ustalono, że obydwa te plany będą od 2014 roku spójne ze strategią modernizacji przestrzeni sprawiedliwości.

Więcej na temat kontroli zarządczej można przeczytać w zakładce Kontrola zarządcza


2. Rola projektów we wdrażaniu strategii

Istotna rola w ramach projektów rozwojowych została przewidziana dla interesariuszy systemu wymiaru sprawiedliwości. W proponowanym w strategii modelu konsultacji uwzględnienie opinii interesariuszy następuje już na etapie wstępnych prac, nie zaś gotowego projektu. Pojawia się także możliwość zgłaszania przez instytucje i obywateli zgodnych z założeniami strategii projektów do realizacji przez MS. Jest to pochodna strategicznego ukierunkowania na obywatela.

Sposób prowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości portfela projektów jest określony szczegółowo przez Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad zarządzania Portfelem Projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości.


3. Dobre praktyki

Istnieją takie działania realizujące cele strategii, których wykonanie jest możliwe bez wprowadzania zmian legislacyjnych. Składają się na nie dobre praktyki realizowane w poszczególnych instytucjach przestrzeni sprawiedliwości. Będą one promowane wśród interesariuszy, a spis dobrych praktyk będzie prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach portalu informacyjnego isws.ms.gov.pl. Strategia zawiera gotowe do wykorzystania opisy istniejących już dobrych praktyk, takich jak sposób organizacji dobrze funkcjonującego BOI, wykorzystanie mediacji dla usprawnienia postępowań, czy realizacja idei Community Court.

Formularz - karta projektu Formularz - karta projektu (liczba pobrań: 1563)
Każdy zainteresowany może zgłosić własną propozycję projektu, który wpisuje się w cele strategiczne. Zgłoszenie inicjatywy jest możliwe za pomocą tego formularza. Zgłoszenia inicjatyw można dokonać poprzez wysłanie ich na adres mailowy: projekty@ms.gov.pl. Następnie będą one poddawane konsultacji z komórkami właściwymi merytorycznie, a opinia o inicjatywie projektowej będzie przedstawiana wnioskodawcy
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marek Solon-Lipiński | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 31.07.2014 | Data dodania: 31.07.2014 11:50 | Data modyfikacji: 26.08.2015 13:55