Dobre Praktyki

Przykłady Dobrych Praktyk zaakceptowane przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji

Formularz zgłoszenia dobrych praktyk

Nazwa ZPiSdN Lp Przykład Dobrej Praktyki Do pobrania
Zakład Poprawczy w Barczewie 1 Muzyka jako metoda nauczania języka angielskiego Pobierz plik
2 Dzień Rodziny, Rodzinne spotkanie Mikołajkowe Pobierz plik
3 W ramach terapii zajęciowej -zajęcia plastyczne skoncentrowane głównie na dwóch technikach: decoupage i filcowaniu Pobierz plik
4 Polubić literaturę Pobierz plik
Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach 5 Wymiana informacji pomiędzy pracownikami placówki Pobierz plik
Schronisko dla Nieletnich w Gackach 6 ,,Feniks II” Pobierz plik
7 ,,Filmoterapia” Pobierz plik
8 Cykliczne zajęcia szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane w ramach Programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pobierz plik
9 Język polski w rytmie hip-hop Pobierz plik
10 Kuchnia regionalna Pobierz plik
11 Kompleksowe działania w zakresie bezpieczeństwa Pobierz plik
Zakład Poprawczy w Gdańsku 12 Pilotażowy Program Pomocy Wychowankom (absolwentom) w usamodzielnieniu po opuszczeniu ZP w Gdańsku Pobierz plik
13 Zajęcia teatralne w ramach koła zainteresowań Pobierz plik
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 14 ,,Twórczy Wolontariat” – wykorzystanie technik plastycznych w procesie resocjalizacji Pobierz plik
Zakład Poprawczy w Grodzisku Wlkp. 15 Fanklub ,,Pana Samochodzika” Pobierz plik
16 Odwiedziny zespołu diagnostyczno-korekcyjnego w miejscu zamieszkania rodziny wychowanków Pobierz plik
17 Objęcie patronatem pomnika upamiętniającego obóz hitlerowski w Młyniewie Pobierz plik
18 Nauka i doskonalenie jazdy na nartach Pobierz plik
19 Współpraca z Warsztatami Terapii zajęciowej przy stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Grodzisku Wlkp. Pobierz plik
20 Dogoterapia – opieka nad Sabą i Mukim Pobierz plik
Zakład Poprawczy w Koszalinie 21 Współczesny świat z kulturą w tle Pobierz plik
22 Jesteśmy z Wami i dla Was Pobierz plik
23 Usamodzielnianie wychowanków we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy Pobierz plik
Zakład Poprawczy w Ostrowcu Św. 24 Program prac na rzecz środowiska ,,Poprawni” Pobierz plik
25 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP ,,ZRYW” Pobierz plik
26 Program Profilaktyczno-Edukacyjny Szansa Pobierz plik
Zakład Poprawczy w Studzieńcu 27 Przygotowanie wychowanków do pełnienia roli pracownika Pobierz plik
28 Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Żyrardowie Pobierz plik
29 Ochrona środowiska, recykling i ekologia Pobierz plik
30 Program socjoterapeutyczny SOS Pobierz plik
31 Projekt ,,Mój młodszy brat” Pobierz plik
32 Spółdzielnia Socjalna ,,Perspektywa” Pobierz plik
33 Projekt DZIEŃ EUROPEJSKI Pobierz plik
34 Realizacja panelu ,,Jestem kibicem przez Duże K” Pobierz plik
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy 35 Przysposobienie do pracy w środowisku otwartym poprzez angażowanie w proces resocjalizacji instytucji pozarządowych Pobierz plik
36 Program wychowawczo-resocjalizacyjny ,,dla ciebie-dla mnie” Pobierz plik
37 Wydawanie gazetki szkolnej ,,Na marginesie” Pobierz plik
38 Program profilaktyczno-resocjalizacyjny ,,Jestem potrzebny” Pobierz plik
39 Teatrzyk kukiełkowy ,,Karton Teatr”. Wiosenne Spotkania Teatralne Pobierz plik
40 Prowadzenie resocjalizacji w warunkach najbardziej zbliżonych do naturalnych-hostel Pobierz plik
41 Indywidualny Program Resocjalizacji, który mobilizuje wychowanków do aktywnego jego realizowania… Pobierz plik
Zakład Poprawczy i schronisko dla Nieletnich w Warszawie-Falenicy 42 Fotografia portretowa jako forma terapii wychowanek Pobierz plik
43 Rodzina w życiu człowieka Pobierz plik
44 Wolontariat jako element procesu resocjalizacji Pobierz plik
45 Biwak socjoterapeutyczny Pobierz plik
46 ,,Budujemy falenicką studnię w Sudanie Południowym” Pobierz plik
Zakład Poprawczy w Witkowie 47 Ogólnopolski konkurs na plakat pt. ,,Mam wolny wybór” i konferencja poświęcona problematyce uzależnień i zakażeniom HIV Pobierz plik
48 Wychowanie przez pracę w środowisku lokalnym Pobierz plik
49 Readaptacja społeczna poprzez sport Pobierz plik
50 Program własny ,,Szkiełko i oko” Pobierz plik
51 Zajęcia propagujące żeglarstwo, turystykę i wypoczynek na wodzie Pobierz plik
52 Propagowanie oraz uprawianie sportów wspinaczkowych i turystyki górskiej w ramach Sekcji Wspinaczkowej ZP Witkowo Pobierz plik
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu 53 Wolontariat: Szkoła specjalna im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu Pobierz plik
54 Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Pobierz plik
55 Działalność wolontaryjna wychowanek ZP w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łazach Pobierz plik
56 Koło Teatralne ,,Niepokorne” Pobierz plik
57 Koło sportowe – piłka siatkowa Pobierz plik
58 Koło plastyczne Pobierz plik
59 Działalność ekologiczna - segregacja odpadów Pobierz plik
60 Program edukacji kulturowej ,,Bliżej sztuki, bliżej piękna” we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca ,,Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Pobierz plik
61 Koło Artystyczno-Terapeutyczne ,,Młode Talenty” Pobierz plik
62 Koleżanka z dalekiego kraju Pobierz plik
63 Przygotowanie do macierzyństwa-realizacja programu ,,Gdy zostanę MAMĄ będę kochać nad życie – dojrzałe macierzyństwo Pobierz plik
64 ,,Razem w zabawie i nauce” Pobierz plik
65 Koło wokalno – muzyczne- zespół ,,Przyjaciele” Pobierz plik
66 Fundacja ,,Żyć na nowo” Pobierz plik
67 Opracowanie programu koła literackiego i przygotowanie dziewcząt do licznych konkursów literackich Pobierz plik
68 Opracowanie programu koła dziennikarskiego i redagowanie wspólnie z wychowankami gazetki zakładowej ,, Azymut” Pobierz plik
DWOiP 69 Dobre praktyki w zakresie zatrudniania i szkolenia pracowników ochrony – strażników, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Pobierz plik

Tematy szkoleń

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Pszczynie
70 ,,Zagram w drużynie Zrywu” – projekt realizowany w ramach kółka sportowego ULKS ZRYW Pszczyna Pobierz plik
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach 71 Wolontariat w Stadninie koni ,,Wielgosówka” w Cegłowie Pobierz plik
72 Akademia kulturalna Pobierz plik
73 Badminton-resocjalizacja przez sport Pobierz plik
74 Wybieram narty…-nauka jazdy na nartach biegowych i zjazdowych Pobierz plik
75 ,,Pamiętajcie o ogrodach” Pobierz plik
76 Wybieram rower…- turystyka rowerowa Pobierz plik
77 Projekty edukacyjne – sposób na resocjalizację Pobierz plik
78 Praca wolontarystyczna wychowanek ZP
w Mrozach na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mieni
Pobierz plik
79 Warsztaty teatralne Pobierz plik
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 06.09.2013 | Data dodania: 06.09.2013 10:18 | Data modyfikacji: 14.02.2014 14:03

Wykaz przykładowych procedur i regulaminów obowiązujących w zakładach poprawczych typu zamkniętego i otwartego oraz schronisku dla nieletnich typu zwykłego z grupą interwencyjną - Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach

Zamieszczone przykładowe procedury zostały opracowane i obowiązują w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach (schronisko typu zwykłego z grupą interwencyjną), w Zakładzie Poprawczym w Nowem (placówka typu zamkniętego) oraz Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu (placówka typu otwartego).

Wykaz procedur i regulaminów ma na celu ułatwienie ujednolicenia zakresu tematycznego wewnętrznych uregulowań w poszczególnych zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Z uwagi jednak na specyfikę i uwarunkowania organizacyjno-techniczne każdej z funkcjonujących obecnie placówek, konieczne jest uwzględnienie przy tworzeniu regulaminów i procedur tej specyfiki. Zatem treść uregulowań obowiązujących w każdej z placówek może się różnić od przedstawionych przykładów, a wykaz może być także uzupełniony o dodatkowe procedury czy regulaminy w zależności od potrzeb konkretnej placówki.

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach – przykładowe procedury:

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Iwona Różańska - Kozieł | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 16.10.2014 | Data dodania: 16.10.2014 16:14 | Data modyfikacji: 10.08.2015 16:19

Wykaz przykładowych procedur i regulaminów obowiązujących w zakładach poprawczych typu zamkniętego i otwartego oraz schronisku dla nieletnich typu zwykłego z grupą interwencyjną - Zakład Poprawczy w Nowem


Zakład Poprawczy w Nowem
- przykładowe procedury:

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: IWONA RÓŻAŃSKA-KOZIEŁ | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 10.08.2015 | Data dodania: 10.08.2015 16:10 | Data modyfikacji: 11.08.2015 11:43