Ogłoszenia i komunikaty

Wstępne wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze w 2018 r.

2018-10-01
Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze
W sobotę 29 września 2018 r. przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.
 
Do egzaminów przed 60 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło niemal 7 000 osób.
 
Egzaminy rozpoczęły się o godz. 11.00. Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań.
 
Według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:
- na aplikację adwokacką - 2 490 osób, zdały 1 372 osoby, co stanowi 55,1 % (w roku 2017 zdawalność wyniosła 56,9%).
- na aplikację radcowską - 3 674 osoby, zdało 1 911 osób, co stanowi 52% (w roku 2017 zdawalność wyniosła 54,6%).
- na aplikację notarialną - 596 osób, zdało 195 osób, co stanowi 32,7% (w roku 2017 zdawalność wyniosła 41,2%).
- na aplikację komorniczą - 179 osób, zdały 83 osoby, co stanowi 46,4% (w roku 2017 zdawalność wyniosła 45,3%).
 
W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – 65,8%, w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu – 63% oraz w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 62,7%,najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Bielsko-Białej – 26,7%.
 
Odnośnie do egzaminu na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisjach egzaminacyjnych w Krakowie – 65,5% i 59,4% oraz w komisji egzaminacyjnej w Warszawie nr 5 – 59,4%, najniższą zaś w komisjach egzaminacyjnych w Koszalinie – 39,3% i w Wałbrzychu – 39,3%.
 
W przypadku egzaminu na aplikację notarialną najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu – 40,7%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 25,8%.
 
Na egzaminie na aplikację komorniczą najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu – 65,2%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 34,3%.
 
Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione - w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu - do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Justyna Chudek | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 01.10.2018 | Data dodania: 01.10.2018 11:49 | Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2018 13:58