Ogłoszenia i komunikaty

Omówienie wyników egzaminów wstępnych na aplikację

2017-02-28
Konferencja Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych.
Konferencja Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych.

28 lutego 2017 r. w Popowie k. Warszawy odbyła się dziewiąta Konferencja Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych.

Konferencja poświęcona była omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, które odbyły się 24 września 2016 r. oraz konkursu na aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, który odbył się w dniach 26 października oraz 23 listopada 2016 r.

Uroczystego otwarcia dokonali Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Warchoł oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Łukasz Piebiak.

Przedstawiona na konferencji prezentacja wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą obejmowała m.in. analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, wyniki egzaminu na aplikacje absolwentów poszczególnych uczelni wyższych, porównanie zdawalności egzaminów przez absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Najwyższą zdawalność spośród absolwentów z 2016 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (77,3%). Drugie w kolejności wyniki uzyskali absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego (70,7%), a następnie absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (60,8%).

Prezentacja wyników konkursu na aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury pokazała profil absolwentów aspirujących do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego i prokuratora.

W konferencji uczestniczyli dziekani 30 uniwersytetów i innych uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku prawo. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentowali: dyrektor szkoły Małgorzata Manowska i wicedyrektor Rafał Dzyr. Obecni byli również przedstawiciele samorządu zawodowego adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, a także członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy.

Poniżej załączona jest analiza wyników egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, przeprowadzonych 24 września 2016 r.
 
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Pisarek Wioletta | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 02.03.2017 | Data dodania: 01.10.2018 14:01 | Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2018 14:02