Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2019 r.

2019-01-10
Departament Zawodów Prawniczych informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 4 – 6 września 2019 r.
Czytaj więcej Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2019 r.

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2019 r.

2018-12-20
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2019 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2019 r.

2018-12-20
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2019 r.

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2019 r.

2018-11-28
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2019 r.

Informacja o terminie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2019 r.

2018-06-04
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm.) oraz art. 36(1) ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o...
Czytaj więcej Informacja o terminie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2019 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiegoo przeprowadzonego w 2018 r. po rozpoznaniu odwołań

2018-12-18
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego po rozpoznaniu odwołań przez Komisje Egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiegoo przeprowadzonego w 2018 r. po rozpoznaniu odwołań

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w 2018 r. po rozpoznaniu odwołań

2018-12-18
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego po rozpoznaniu odwołań przez Komisje Egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w 2018 r. po rozpoznaniu odwołań

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2018 r. po rozpoznaniu odwołań

2018-12-18
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego po rozpoznaniu odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego, który został przeprowadzony w dniach 8-9 marca 2018 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2018 r. po rozpoznaniu odwołań

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego po ponownym rozpoznaniu odwołań przez Komisje Odwoławcze

2018-12-18
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego po ponownym rozpoznaniu odwołań przez Komisje Egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w 2018 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego po ponownym rozpoznaniu odwołań przez Komisje Odwoławcze

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4-6 września 2018 r.

2018-11-22
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2291 z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4-6 września 2018 r.

Informacja o wynikach egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 4 – 6 września 2018 r.

2018-10-23
Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskały 182 osoby, co stanowi 33,6 % ogółu zdających. Jest to wynik zbliżony od zeszłorocznego, kiedy to egzamin zdało 34,8 % przystępujących do egzaminu. Spośród 542 osób, które przystąpiły do egzaminu, 249 osób ukończyło aplikację...
Czytaj więcej Informacja o wynikach egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 4 – 6 września 2018 r.

Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2019 r.

2018-10-19
Departament Zawodów Prawniczych informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach...
Czytaj więcej Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2019 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, który odbył się w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-07-18
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, który odbył się w dniach 20-23 marca 2018 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, ktory odbył się w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-07-18
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 36(6) ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, ktory odbył się w dniach 20-23 marca 2018 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 8-9 marca 2018 r.

2018-07-16
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1309) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 8-9 marca 2018 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w 2017 r. po rozpoznaniu odwołań

2018-06-15
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w 2017 r. po rozpoznaniu odwołań

Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-05-08
Znane są już wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 20 – 23 marca 2018 r. Egzamin adwokacki zdało ponad 83% kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski - ponad 78% kandydatów na radców prawnych.
Czytaj więcej Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-04-25
W dniach 20-23 marca 2018 r. zostały przeprowadzone zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski. Na dzień 24 kwietnia 2018 r. znane są wyniki egzaminów z 24 spośród 35 komisji przeprowadzających egzamin adwokacki i z 21 spośród 40 komisji przeprowadzających egzamin...
Czytaj więcej Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-04-20
Pierwsze komisje ogłosiły wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonego w dniach 20-23 marca 2018 r.
Czytaj więcej Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2018 r.

2018-04-20
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2018 r.
1 2 3 4 5  ...  5