Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2019 r.

2019-01-10
Departament Zawodów Prawniczych informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 4 – 6 września 2019 r.
Czytaj więcej Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2019 r.

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2019 r.

2018-12-20
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2019 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2019 r.

2018-12-20
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2019 r.

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2019 r.

2018-11-28
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2019 r.

Informacja o terminie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2019 r.

2018-06-04
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm.) oraz art. 36(1) ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o...
Czytaj więcej Informacja o terminie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2019 r.

Informacja o wynikach egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 4 – 6 września 2018 r.

2018-10-23
Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskały 182 osoby, co stanowi 33,6 % ogółu zdających. Jest to wynik zbliżony od zeszłorocznego, kiedy to egzamin zdało 34,8 % przystępujących do egzaminu. Spośród 542 osób, które przystąpiły do egzaminu, 249 osób ukończyło aplikację...
Czytaj więcej Informacja o wynikach egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 4 – 6 września 2018 r.

Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2019 r.

2018-10-19
Departament Zawodów Prawniczych informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach...
Czytaj więcej Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2019 r.

Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-05-08
Znane są już wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 20 – 23 marca 2018 r. Egzamin adwokacki zdało ponad 83% kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski - ponad 78% kandydatów na radców prawnych.
Czytaj więcej Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-04-25
W dniach 20-23 marca 2018 r. zostały przeprowadzone zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski. Na dzień 24 kwietnia 2018 r. znane są wyniki egzaminów z 24 spośród 35 komisji przeprowadzających egzamin adwokacki i z 21 spośród 40 komisji przeprowadzających egzamin...
Czytaj więcej Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-04-20
Pierwsze komisje ogłosiły wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonego w dniach 20-23 marca 2018 r.
Czytaj więcej Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2018 r.

2018-04-20
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2018 r.
Wyniki egzaminu komorniczego

Wyniki egzaminu komorniczego

2018-04-10
Znane już są wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego 8 i 9 marca 2018 r. Z danych uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu przystąpiło 373 zdających. Wynik pozytywny uzyskało 291 osób, tj. około 78% kandydatów na komorników.
Czytaj więcej Wyniki egzaminu komorniczego
Egzamin adwokacki i radcowski

Egzamin adwokacki i radcowski

2018-03-26
Ponad 70 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości przeprowadziło od 20 do 23 marca 2018 r. na terenie całego kraju zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski.
Czytaj więcej Egzamin adwokacki i radcowski
Egzamin adwokacki i radcowski

Egzamin adwokacki i radcowski

2018-03-19
Od 20 do 23 marca 2018 r. na terenie całego kraju przeprowadzone zostaną zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski.
Czytaj więcej Egzamin adwokacki i radcowski
Egzamin komorniczy

Egzamin komorniczy

2018-03-12
W dniach 8 i 9 marca 2018 r. przeprowadzony został egzamin komorniczy.
Czytaj więcej Egzamin komorniczy

Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2018 r.

2018-01-05
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 4 – 6 września 2018 r.
Czytaj więcej Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2018 r.

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r.

2017-11-28
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

2017-11-28
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

2017-10-31
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.
Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

2017-10-10
Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 5 – 7 września 2017 r. Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 468 osób.
Czytaj więcej Wyniki egzaminu notarialnego
1 2 3 4  ...  4