Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki egzaminu komorniczego

Wyniki egzaminu komorniczego

2018-04-10
Znane już są wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego 8 i 9 marca 2018 r. Z danych uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu przystąpiło 373 zdających. Wynik pozytywny uzyskało 291 osób, tj. około 78% kandydatów na komorników.
Czytaj więcej Wyniki egzaminu komorniczego
Egzamin adwokacki i radcowski

Egzamin adwokacki i radcowski

2018-03-26
Ponad 70 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości przeprowadziło od 20 do 23 marca 2018 r. na terenie całego kraju zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski.
Czytaj więcej Egzamin adwokacki i radcowski
Egzamin adwokacki i radcowski

Egzamin adwokacki i radcowski

2018-03-19
Od 20 do 23 marca 2018 r. na terenie całego kraju przeprowadzone zostaną zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski.
Czytaj więcej Egzamin adwokacki i radcowski
Egzamin komorniczy

Egzamin komorniczy

2018-03-12
W dniach 8 i 9 marca 2018 r. przeprowadzony został egzamin komorniczy.
Czytaj więcej Egzamin komorniczy

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w 2017 r. po rozpoznaniu odwołań

2018-01-16
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego po rozpoznaniu odwołań przez Komisje Egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 28 – 31 marca 2017 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w 2017 r. po rozpoznaniu odwołań

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w 2017 r. po rozpoznaniu odwołań

2018-01-16
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego po rozpoznaniu odwołań przez Komisje Egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 28-31 marca 2017 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w 2017 r. po rozpoznaniu odwołań

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2017 r. po rozpoznaniu odwołań

2018-01-16
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego po rozpoznaniu odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego, który został przeprowadzony w dniach 16-17 marca 2017 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2017 r. po rozpoznaniu odwołań

Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2018 r.

2018-01-05
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 4 – 6 września 2018 r.
Czytaj więcej Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2018 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r.

2017-12-01
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1796 z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r.

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r.

2017-11-28
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

2017-11-28
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

2017-10-31
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.
Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

2017-10-10
Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 5 – 7 września 2017 r. Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 468 osób.
Czytaj więcej Wyniki egzaminu notarialnego

Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2018 r.

2017-09-22
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu komorniczego...
Czytaj więcej Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2018 r.

468 osób zdawało egzamin notarialny

2017-09-12
Powołane przez Ministra Sprawiedliwości komisje egzaminacyjne przeprowadziły w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu egzamin notarialny.
Czytaj więcej 468 osób zdawało egzamin notarialny
Egzamin notarialny

Egzamin notarialny

2017-09-01
W dniach 5 – 7 września 2017 r. odbędzie się egzamin notarialny. Egzamin przeprowadzany będzie przez 8 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości: po jednej w Gdańsku,Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz po dwie w Poznaniu i Warszawie.
Czytaj więcej Egzamin notarialny

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 28 - 31 marca 2017 r.

2017-07-17
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 28 - 31 marca 2017 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 28 - 31 marca 2017 r.

2017-07-17
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 36(6) ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 28 - 31 marca 2017 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 16 - 17 marca 2017 r.

2017-07-17
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1277) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 16 - 17 marca 2017 r.

Informacja o terminie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2018 r.

2017-06-27
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) oraz art. 36(1) ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o...
Czytaj więcej Informacja o terminie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2018 r.
1  ...  1 2 3 4 5  ...  5