Ogłoszenia i komunikaty

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 15-18 marca 2016 r.

2016-07-22
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 366 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego,...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 15-18 marca 2016 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 3 – 4 marca 2016 r. w...

2016-07-22
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790, z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 3 – 4 marca 2016 r. w...

Informacja o terminie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2017 r.

2016-06-29
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o...
Czytaj więcej Informacja o terminie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2017 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r. po...

2016-06-14
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r., wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r. po...
Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego

Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego

2016-04-29
Znane są już wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 15-18 marca 2016 r. Egzamin adwokacki zdało ponad 70% kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski – ponad 77% kandydatów na radców prawnych.
Czytaj więcej Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego
Kolejne Komisje Egzaminacyjne ogłaszają wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego

Kolejne Komisje Egzaminacyjne ogłaszają wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego

2016-04-19
Wyniki ogłosiły kolejne 42 (spośród 83) Komisje Egzaminacyjne, które w dniach 15 – 18 marca 2016 r. przeprowadziły egzamin adwokacki oraz radcowski. Z dotychczasowych danych wynika, że egzamin zdało około 70% kandydatów na adwokatów i około 77% kandydatów na radców prawnych.
Czytaj więcej Kolejne Komisje Egzaminacyjne ogłaszają wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

2016-04-13
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

Wyniki egzaminu komorniczego i pierwsze wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego

2016-04-11
Znane już są wyniki tegorocznego egzaminu komorniczego, przeprowadzonego w dniach 3 – 4 marca 2016 r. Do egzaminu przystąpiło 592 zdających, wynik pozytywny uzyskało 470 osób, tj. około 79% kandydatów na komorników.
Czytaj więcej Wyniki egzaminu komorniczego i pierwsze wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego
Egzamin adwokacki i radcowski

Egzamin adwokacki i radcowski

2016-03-21
W dniach 15 – 18 marca 2016 r.na terenie całego kraju zostały przeprowadzone zawodowe egzaminy prawnicze - adwokacki i radcowski.
Czytaj więcej Egzamin adwokacki i radcowski
Egzamin komorniczy

Egzamin komorniczy

2016-03-01
W dniach 3-4 marca 2016 r. na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie egzamin komorniczy.
Czytaj więcej Egzamin komorniczy

Komunikat w sprawie egzaminu notarialnego w 2016 r.

2016-02-11
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 6 – 8...
Czytaj więcej Komunikat w sprawie egzaminu notarialnego w 2016 r.

Egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w 2016 r.

2016-01-26
Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2016 r. Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski.
Czytaj więcej Egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w 2016 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

2015-12-24
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek uwzględnienia odwołań przez komisje egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od wyników egzaminu adwokackiego
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

2015-12-24
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek uwzględnienia odwołań przez komisje egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od wyników egzaminu radcowskiego
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 – 20 marca 2015 r. wskutek...

2015-12-24
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 – 20 marca 2015 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu komorniczego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 – 20 marca 2015 r. wskutek...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r.

2015-11-18
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

2015-11-12
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 i poz. 1670) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim
1  ...  1 2 3 4 5  ...  5