Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-04-25

     W dniach 20-23 marca 2018 r. zostały przeprowadzone zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski.
     Na dzień 24 kwietnia 2018 r. znane są wyniki egzaminów z 24 spośród 35 komisji przeprowadzających egzamin adwokacki i z 21 spośród 40 komisji przeprowadzających egzamin radcowski.

Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało:

 • KE w Białymstoku - 80 spośród 85 zdających, tj. około 94%,
 • KE w Gdańsku - 43 spośród 53 zdających, tj. około 81%,
 • KE nr 2 w Gdańsku - 44 spośród 54 zdających, tj. około 81%,
 • KE w Kielcach - 52 spośród 58 zdających, tj. około 90%,
 • KE w Lublinie - 68 spośród 70 zdających, tj. około 97%,
 • KE w Poznaniu - 61 spośród 75 zdających, tj. około 81%,
 • KE w Rzeszowie - 51 spośród 57 zdających, tj. około 89%,
 • KE nr 2 w Rzeszowie - 50 spośród 57 zdających, tj. około 88%,
 • KE w Szczecinie - 47 spośród 57 zdających, tj. około 82%,
 • KE w Warszawie - 48 spośród 57 zdających, tj. około 84%,
 • KE nr 2 w Warszawie - 42 spośród 59 zdających, tj. około 71%,
 • KE nr 3 w Warszawie - 36 spośród 58 zdających, tj. około 62%,
 • KE nr 4 w Warszawie - 50 spośród 59 zdających, tj. około 85%,
 • KE nr 5 w Warszawie - 51 spośród 59 zdających, tj. około 86%,
 • KE nr 6 w Warszawie - 45 spośród 56 zdających, tj. około 80%,
 • KE nr 7 w Warszawie - 49 spośród 59 zdających, tj. około 83%,
 • KE nr 8 w Warszawie - 43 spośród 57 zdających, tj. około 75%,
 • KE nr 9 w Warszawie - 50 spośród 60 zdających, tj. około 83%,
 • KE nr 10 w Warszawie - 51 spośród 58 zdających, tj. około 88%
 • KE nr 11 w Warszawie - 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,
 • KE nr 12 w Warszawie - 57 spośród 58 zdających, tj. około 98%,
 • KE nr 13 w Warszawie - 40 spośród 54 zdających, tj. około 74%,
 • KE nr 14 w Warszawie - 56 spośród 59 zdających, tj. około 95%,
 • KE nr 2 we Wrocławiu - 50 spośród 63 zdających, tj. około 80%.


Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało:

 • KE w Białymstoku - 45 spośród 57 zdających, tj. około 79%,
 • KE w Bydgoszczy - 49 spośród 51 zdających, tj. około 96%,
 • KE w Gdańsku - 55 spośród 81 zdających, tj. około 68%,
 • KE nr 2 w Gdańsku - 59 spośród 80 zdających, tj. około 74%,
 • KE w Kielcach - 61 spośród 75 zdających, tj. około 81%,
 • KE w Koszalinie - 26 spośród 35 zdających, tj. około 74%,
 • KE w Lublinie - 61 spośród 65 zdających, tj. około 94%,
 • KE nr 2 w Lublinie - 61 spośród 65 zdających, tj. około 94%,
 • KE w Łodzi - 55 spośród 73 zdających, tj. 75%,
 • KE nr 2 w Łodzi - 56 spośród 75 zdających, tj. około 75%,
 • KE w Opolu - 68 spośród 77 zdających, tj. około 88%,
 • KE w Rzeszowie - 39 spośród 56 zdających, tj. około 70%,
 • KE nr 2 w Rzeszowie - 33 spośród 56 zdających, tj. około 59%,
 • KE w Szczecinie - 45 spośród 69 zdających, tj. około 65%,
 • KE nr 2 w Warszawie - 45 spośród 63 zdających, tj. około 71%,
 • KE nr 4 w Warszawie - 55 spośród 62 zdających, tj. około 89%,
 • KE nr 9 w Warszawie - 49 spośród 61 zdających, tj. około 80%,
 • KE nr 10 w Warszawie - 48 spośród 61 zdających, tj. około 79%,
 • KE we Wrocławiu - 52 spośród 71 zdających, tj. około 73%,
 • KE nr 3 we Wrocławiu - 51 spośród 74 zdających, tj. około 69%,
 • KE w Zielonej Górze - 33 spośród 47 zdających, tj. około 79%.


       Średnia zdawalność na egzaminie adwokackim wynosi aktualnie około 84%, a na egzaminie radcowskim - około 77%.
     Dotychczasowe wyniki wskazują, że na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego (102 oceny niedostateczne), a następnie z prawa gospodarczego (84 oceny niedostateczne) i prawa karnego (78 ocen niedostatecznych). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego (32 oceny niedostateczne) i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (16 ocen niedostatecznych).
      Na egzaminie radcowskim najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadania z zakresu prawa gospodarczego (169) i z prawa cywilnego (115). Z prawa karnego wystawiono 61 ocen niedostatecznych, z prawa administracyjnego - 43 oceny niedostateczne, a z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - 38 ocen niedostatecznych.
      Ogłoszenie wyników egzaminów przez pozostałe komisje egzaminacyjne spodziewane jest w okresie do pierwszej dekady maja 2018 r.
 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 25.04.2018 | Data dodania: 25.04.2018 09:21 | Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2018 13:00