Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonych w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-05-08

Znane są już wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 20 – 23 marca 2018 r.

Egzamin adwokacki zdało ponad 83% kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski - ponad 78% kandydatów na radców prawnych.
 
Do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez 35 komisji egzaminacyjnych przystąpiło 2 177 zdających.
Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało 1 822 zdających, tj:
 • KE w Białymstoku - 80 spośród 85 zdających, tj. około 94%,
 • KE w Gdańsku - 43 spośród 53 zdających, tj. około 81%,
 • KE nr 2 w Gdańsku - 44 spośród 54 zdających, tj. około 81%,
 • KE w Katowicach - 63 spośród 71 zdających, tj. około 89%,
 • KE nr 2 w Katowicach - 67 spośród 75 zdających, tj. około 89%,
 • KE nr 3 w Katowicach - 62 spośród 76 zdających, tj. około 82%,
 • KE w Kielcach - 52 spośród 58 zdających, tj. około 90%,
 • KE w Krakowie - 54 spośród 58 zdających, tj. około 93%,
 • KE nr 2 w Krakowie - 29 spośród 56 zdających, tj. około 52 %,
 • KE nr 3 w Krakowie - 43 spośród 58 zdających, tj. około 74%,
 • KE w Lublinie - 68 spośród 70 zdających, tj. około 97%,
 • KE w Łodzi - 77 spośród 85 zdających, tj. około 91%,
 • KE w Poznaniu - 61 spośród 75 zdających, tj. około 81%,
 • KE nr 2 w Poznaniu - 48 spośród 65 zdających, tj. około 74%,
 • KE w Rzeszowie - 51 spośród 57 zdających, tj. około 89%,
 • KE nr 2 w Rzeszowie - 50 spośród 57 zdających, tj. około 88%,
 • KE w Szczecinie - 47 spośród 57 zdających, tj. około 82%,
 • KE w Toruniu - 61 spośród 70 zdających, tj. około 82%,
 • KE w Warszawie - 48 spośród 57 zdających, tj. około 84%,
 • KE nr 2 w Warszawie - 42 spośród 59 zdających, tj. około 71%,
 • KE nr 3 w Warszawie - 36 spośród 58 zdających, tj. około 62%,
 • KE nr 4 w Warszawie - 50 spośród 59 zdających, tj. około 85%,
 • KE nr 5 w Warszawie - 51 spośród 59 zdających, tj. około 86%,
 • KE nr 6 w Warszawie - 45 spośród 56 zdających, tj. około 80%,
 • KE nr 7 w Warszawie - 49 spośród 59 zdających, tj. około 83%,
 • KE nr 8 w Warszawie - 43 spośród 57 zdających, tj. około 75%,
 • KE nr 9 w Warszawie - 50 spośród 60 zdających, tj. około 83%,
 • KE nr 10 w Warszawie - 51 spośród 58 zdających, tj. około 88%
 • KE nr 11 w Warszawie - 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,
 • KE nr 12 w Warszawie - 57 spośród 58 zdających, tj. około 98%,
 • KE nr 13 w Warszawie - 40 spośród 54 zdających, tj. około 74%,
 • KE nr 14 w Warszawie - 56 spośród 59 zdających, tj. około 95%,
 • KE we Wrocławiu - 53 spośród 63 zdających, tj. około 84%,
 • KE nr 2 we Wrocławiu - 50 spośród 63 zdających, tj. około 79%,
 • KE nr 3 we Wrocławiu - 49 spośród 58 zdających, tj. około 84%.
Na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego (165 ocen niedostatecznych, tj. ok. 34% wszystkich ocen niedostatecznych), a następnie z prawa karnego (122 oceny niedostateczne - ok. 25%) i prawa gospodarczego (111 ocen niedostatecznych - ok. 23%). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego (67 ocen niedostatecznych - ok. 14%) i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (25 ocen niedostatecznych - ok. 5%).
 
 
Egzamin radcowski przeprowadziło 40 komisji egzaminacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 2 711 zdających.
Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało 2 118 zdających, tj:
 • KE w Białymstoku - 45 spośród 57 zdających, tj. około 79%,
 • KE w Bydgoszczy - 49 spośród 51 zdających, tj. około 96%,
 • KE w Gdańsku - 55 spośród 81 zdających, tj. około 68%,
 • KE nr 2 w Gdańsku - 59 spośród 80 zdających, tj. około 74%,
 • KE w Katowicach - 76 spośród 92 zdających, tj. około 83%,
 • KE nr 2 w Katowicach - 65 spośród 90 zdających, tj. około 72%,
 • KE w Kielcach - 61 spośród 75 zdających, tj. około 81%,
 • KE w Koszalinie - 26 spośród 35 zdających, tj. około 74%,
 • KE w Krakowie - 55 spośród 76 zdających, tj. około 72%,
 • KE nr 2 w Krakowie - 58 spośród 75 zdających, tj. około 77%,
 • KE nr 3 w Krakowie - 54 spośród 68 zdających, tj. około 79%,
 • KE nr 4 w Krakowie - 56 spośród 72 zdających, tj. około 78%,
 • KE w Lublinie - 61 spośród 65 zdających, tj. około 94%,
 • KE nr 2 w Lublinie - 61 spośród 65 zdających, tj. około 94%,
 • KE w Łodzi - 55 spośród 73 zdających, tj. 75%,
 • KE nr 2 w Łodzi - 56 spośród 75 zdających, tj. około 75%,
 • KE w Olsztynie - 56 spośród 65 zdających, tj. około 86%,
 • KE w Opolu - 68 spośród 77 zdających, tj. około 88%,
 • KE w Poznaniu - 83 spośród 92 zdających, tj. około 90%,
 • KE nr 2 w Poznaniu - 67 spośród 80 zdających, tj. około 84%,
 • KE nr 3 w Poznaniu - 65 spośród 75 zdających, tj. około 87%,
 • KE w Rzeszowie - 39 spośród 56 zdających, tj. około 70%,
 • KE nr 2 w Rzeszowie - 33 spośród 56 zdających, tj. około 59%,
 • KE w Szczecinie - 45 spośród 69 zdających, tj. około 65%,
 • KE w Toruniu - 65 spośród 75 zdających, tj. około 87%,
 • KE w Wałbrzychu - 39 spośród 56 zdających, tj. około 70%,
 • KE w Warszawie - 47 spośród 62 zdających, tj. około 76%
 • KE nr 2 w Warszawie - 45 spośród 63 zdających, tj. około 71%,
 • KE nr 3 w Warszawie - 47 spośród 62 zdających, tj. około76%,
 • KE nr 4 w Warszawie - 55 spośród 62 zdających, tj. około 89%,
 • KE nr 5 w Warszawie - 47 spośród 61 zdających, tj. 77%,
 • KE nr 6 w Warszawie - 45 spośród 60 zdających, tj. 75%,
 • KE nr 7 w Warszawie - 50 spośród 60 zdających, tj. około 83%,
 • KE nr 8 w Warszawie - 43 spośród 62 zdających, tj. około 69%,
 • KE nr 9 w Warszawie - 49 spośród 61 zdających, tj. około 80%,
 • KE nr 10 w Warszawie - 48 spośród 61 zdających, tj. około 79%,
 • KE we Wrocławiu - 52 spośród 71 zdających, tj. około 73%,
 • KE nr 2 we Wrocławiu - 54 spośród 74 zdających, tj. 73%,
 • KE nr 3 we Wrocławiu - 51 spośród 74 zdających, tj. około 69%,
 • KE w Zielonej Górze - 33 spośród 47 zdających, tj. około 79%.
Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 817 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego - 96, tj. około 12%, z zakresu prawa cywilnego - 251, tj. około 31%, z zakresu prawa gospodarczego - 317, tj. około 39%, z zakresu prawa administracyjnego - 86, tj. około 10% i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - 67, tj. około 8%. Najwięcej trudności przysporzyło zatem zdającym rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, zaś najmniej - zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 08.05.2018 | Data dodania: 08.05.2018 15:19 | Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2018 13:00