Ogłoszenia i komunikaty

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 8-9 marca 2018 r.

2018-07-16

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1309) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w dniach 8-9 marca 2018 r.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 16.07.2018 | Data dodania: 16.07.2018 10:57 | Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 14:44