Ogłoszenia i komunikaty

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, ktory odbył się w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-07-18
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 36(6) ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, który odbył się w dniach 20 - 23 marca 2018 r.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 18.07.2018 | Data dodania: 18.07.2018 14:42 | Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 15:06