Ogłoszenia i komunikaty

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, który odbył się w dniach 20-23 marca 2018 r.

2018-07-18

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, który odbył się w dniach 20 - 23 marca 2018 r.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 18.07.2018 | Data dodania: 18.07.2018 14:44 | Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 14:44