Ogłoszenia i komunikaty

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4-6 września 2018 r.

2018-11-22

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2291 z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4-6 września 2018 r.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 22.11.2018 | Data dodania: 22.11.2018 15:35 | Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2018 15:39