Ogłoszenia i komunikaty

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiegoo przeprowadzonego w 2018 r. po rozpoznaniu odwołań

2018-12-18

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego po rozpoznaniu odwołań przez Komisje Egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 18.12.2018 | Data dodania: 18.12.2018 13:55 | Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2018 14:00