Informacje

Rozpoczęła się rejestracja na 9. Ogólnopolską konferencję "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw"

Rozpoczęła się rejestracja na 9. Ogólnopolską konferencję "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw"

2012-08-07
Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" odbędzie się 22 i 23 października 2012 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w salach na IV i VI piętrze. Organizatorami konferencji są: Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości i Miasto...
Czytaj więcej Rozpoczęła się rejestracja na 9. Ogólnopolską konferencję "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw"
Podziękowania dla Schroniska dla Nieletnich w Pobiedziskach, Stawiszynie i Łańcucie

Podziękowania dla Schroniska dla Nieletnich w Pobiedziskach, Stawiszynie i Łańcucie

2012-07-13
Z dniem 1 lipca 2012 r. Schroniska dla Nieletnich w Pobiedziskach, Stawiszynie i Łańcucie zakończyły swoją wieloletnią działalność. Jest to okazja do wyrażenia słów podziękowania dla wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych tych placówek, za ich wkład w...
Czytaj więcej Podziękowania dla Schroniska dla Nieletnich w Pobiedziskach, Stawiszynie i Łańcucie
Komunikat

Komunikat

2011-03-16
Komunikat dotyczący prac nad projektem dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW.
Czytaj więcej Komunikat
Decyzja Rady Ministrów: uproszczenie i przyspieszenie dochodzenia i egzekwowania roszczeń alimentacyjnych z zagranicy

Decyzja Rady Ministrów: uproszczenie i przyspieszenie dochodzenia i egzekwowania roszczeń alimentacyjnych z zagranicy

2010-11-30
Rada Ministrów przyjęła dziś przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego..
Czytaj więcej Decyzja Rady Ministrów: uproszczenie i przyspieszenie dochodzenia i egzekwowania roszczeń alimentacyjnych z zagranicy
Wiceminister Łukasz Piebiak na sesji OECD w Lizbonie

Wiceminister Łukasz Piebiak na sesji OECD w Lizbonie

2019-03-27
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak wziął udział w kolejnej sesji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) poświęconej zagadnieniom związanym z dostępem do wymiaru sprawiedliwości.
Czytaj więcej Wiceminister Łukasz Piebiak na sesji OECD w Lizbonie
Egzamin adwokacki i radcowski

Egzamin adwokacki i radcowski

2016-03-21
W dniach 15 – 18 marca 2016 r.na terenie całego kraju zostały przeprowadzone zawodowe egzaminy prawnicze - adwokacki i radcowski.
Czytaj więcej Egzamin adwokacki i radcowski
Egzamin komorniczy

Egzamin komorniczy

2016-03-01
W dniach 3-4 marca 2016 r. na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie egzamin komorniczy.
Czytaj więcej Egzamin komorniczy
Podsumowanie przebiegu egzaminu notarialnego

Podsumowanie przebiegu egzaminu notarialnego

2015-09-14
W czwartek 10 września 2015 r. zakończył się trwający trzy dni egzamin notarialny. W dniach 8 i 9 września 2015 r. zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast 10 września 2015 r. - zadanie polegające na opracowaniu projektu...
Czytaj więcej Podsumowanie przebiegu egzaminu notarialnego
Egzamin notarialny 8-10 września 2015 r.

Egzamin notarialny 8-10 września 2015 r.

2015-09-07
W dniach 8-10 września 2015 r. zostanie przeprowadzony egzamin notarialny. Do egzaminu przystąpi łącznie około 460 zdających, w tym ok. 370 osób, które odbyły aplikację notarialną oraz ok. 90 osób uprawnionych z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej.
Czytaj więcej Egzamin notarialny 8-10 września 2015 r.
1  ...  24 25 26 27 28