Informacje

Oświadczenie

2018-11-15
MS

Nieprawdą jest, że propozycje w zakresie upadłości konsumenckiej dotyczą obecnych kredytów. Dotyczą tylko przyszłych i będą dyskutowane dopiero wtedy, jeśli Unia Europejska przyjmie dyrektywę w tej sprawie. Propozycje są przygotowywane właśnie w związku z koniecznością wdrożenia tej dyrektywy, której projekt został ogłoszony w zeszłym miesiącu przez Radę Unii Europejskiej.

Przygotowywane propozycje w żaden sposób nie wpływają na sytuację banków i całego sektora bankowego. Kwestie ewentualnego przewalutowania kredytów i oddawania mieszkań w zamian za umorzenie wziętych na ich zakup zobowiązań finansowych będą dotyczyć wyłącznie umów kredytowych zawieranych w przyszłości.

Wynika to z oczywistej zasady, że prawo nie działa wstecz, a zatem nie można zmieniać reguł w przypadku zawartych i realizowanych umów. 
 

Jan Kanthak
Rzecznik Ministra Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Biuro Komunikacji i Promocji | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 15.11.2018 | Data dodania: 15.11.2018 11:15 | Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2018 11:16