Informacje

Powołania sędziów sądów dyscyplinarnych

2018-11-30
Powołania sędziów dyscyplinarnych

Minister Sprawiedliwości wypełniając przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, powierzył obowiązki sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych następującym osobom:

  • Panu Arturowi Pawłowi Majsakowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Lublinie - obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;
  • Panu Tomaszowi Uściłce, sędziemu Sądu Okręgowego w Suwałkach - obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
  • Panu Bogdanowi Radeckiemu, sędziemu Sądu Rejonowego w Kole - obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

Zmiany na tych stanowiskach nastąpiły w związku z powołaniem:

  • Pana Marka Mariana Siwka, dotychczasowego sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie - na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego;
  • Pana Dariusza Czajkowskiego, dotychczasowego sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku - na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego;
  • Pana Wojciecha Aleksandra Sycha, dotychczasowego sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu - na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Jerzy Kubrak | Edytor: Jerzy Kubrak
Data wytworzenia: 30.11.2018 | Data dodania: 30.11.2018 16:35 | Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 16:39