Informacje

Nowo powołany Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na finale akcji „Sport przeciw agresji”

2018-12-13
Nowo powołany Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak
Nowo powołany Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak
Nowo powołany Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak
Nowo powołany Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak

W Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie odbył się dziś (13 grudnia 2018 r.) finał zawodów sportowych dla młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju. Rywalizacja organizowana jest w ramach akcji „Sport przeciw agresji”. W uroczystości towarzyszącej turniejowi uczestniczył Mikołaj Pawlak – dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, który wkrótce obejmie funkcję Rzecznika Praw Dziecka.

- Dzięki sportowi można prostować drogi życiowe i wytyczać nowe ścieżki. Dlatego sport ma tak duże znaczenie w wychowaniu młodzieży. Widywałem się z wami i waszymi wychowawcami, by zapewnić jak najlepsze warunki w placówkach, w których przebywacie. Teraz będę jeszcze bliżej spraw dzieci, zawsze gotowy, by was chronić. W każdej placówce opiekuńczo-wychowawczej jest numer telefonu do Rzecznika Praw Dziecka, a to będzie wkrótce numer do mnie – zwrócił się do dzieci i młodzieży .

Młodzi zawodnicy rozegrali finałowy turniej w wioślarstwie halowym. Puchary zwycięzcom wręczał Mikołaj Pawlak, a oprawę artystyczną uroczystości stanowiły występy młodzieżowych zespołów - wokalnego i teatralnego - z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu.

Zawody sportowe uzupełniła wycieczka do Pałacu Prezydenckiego i na warszawską Starówkę.

Wychowanie przez sport

Wydarzenie było zwieńczeniem przeprowadzanych cyklicznie w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zawodów na ergometrach wioślarskich, zwanych popularnie „wioślarzami”. Sportowej rywalizacji towarzyszą zajęcia edukacyjne, które poprzez historię sportu przybliżają dzieje Polski.

Przedsięwzięcie jest jednym z najważniejszych elementów programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”, w którego realizacji od lat bierze udział Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem jest wychowanie przez sport, kształtowanie właściwych postaw i zapobieganie negatywnym tendencjom w rozwoju młodego pokolenia.

Pozytywna motywacja

Kultura fizyczna odgrywa ważną rolę w pracy z młodzieżą z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Nawet niewielkie sukcesy w sporcie poprawiają samoocenę, dają zadowolenie oraz satysfakcję i mogą doprowadzić do wiary w możliwość uzyskania lepszych wyników także w innych dziedzinach życia.

Zajęcia sportowe dostarczają właściwych form spędzania wolnego czasu i wprowadzają w prawidłowe środowisko rówieśnicze, koleżeńskie, społeczne. Siłę oddziaływania na młodzież przez sport od dawna dostrzegają zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. Sport jest istotnym narzędziem resocjalizacji, które placówki stosują i rozwijają od lat.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Jerzy Kubrak | Edytor: Krzysztof Krzemiński
Data wytworzenia: 13.12.2018 | Data dodania: 13.12.2018 16:23 | Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2018 17:26