Informacje

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów

2018-12-18
Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów

Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło dziś (18 grudnia) porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników sądów. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy pracownicy sądów otrzymają 1000 zł brutto gwarantowanej nagrody, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji.

Po kilku godzinach rozmów umowę z przedstawicielami sześciu organizacji związkowych podpisał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. - Były to dobre rozmowy. Znaleźliśmy pole kompromisu – powiedział wiceminister.

Związkowcy podkreślali, że widzą po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dobrą wolę.

Umowa przewiduje, że poza 1000 zł brutto gwarantowanej nagrody, pracownikom sądów może być przyznana – również jeszcze przed świętami - dodatkowo nagroda uznaniowa w wysokości średnio 534 zł brutto. O jej wysokości zdecydują dyrektorzy poszczególnych sądów. Wypłatą nagród mogą być objęci pracownicy, którzy pracują w sądach przynajmniej 6 miesięcy.

Kolejny punkt porozumienia gwarantuje, że od 1 stycznia 2019 r. każdy pracownik sądów otrzyma podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 200 zł brutto.

- Zdaję sobie sprawę, że wynagrodzenia pracowników sądów nie są satysfakcjonujące, rozumiem rozgoryczenie. Ale po wieloletnich zaniedbaniach, do których doszło za rządów PO-PSL, nie da się załatwić tego problemu w krótkim czasie. W tym roku Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zrobił wszystko, co było możliwe w tej sprawie – podkreślał Michał Wójcik.

W zawartym porozumieniu Ministerstwo Sprawiedliwości i strona związkowa zgodnie uznają, że obecny poziom wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie jest adekwatny do obciążenia pracą.

Jednocześnie związki zawodowe zauważają, że przyczyną niskich wynagrodzeń w sądach powszechnych była polityka zamrażania wynagrodzeń w latach 2010-2015 i popierają obecnie podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego działania na rzecz systemowego zwiększenia wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury.

Ministerstwo Sprawiedliwości wraz ze wszystkimi związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników sądownictwa zobowiązują się do wspólnego działania na rzecz możliwie jak najbardziej satysfakcjonujących podwyżek wynagrodzeń pracowników sądów i powszechnych jednostek prokuratury w 2020 r.

Przedstawiciele związków zawodowych poinformują pracowników sądów powszechnych i prokuratury o dalszych pracach i staraniach Ministra Sprawiedliwości na rzecz zwiększenia wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: pochwat | Edytor: Jerzy Kubrak
Data wytworzenia: 18.12.2018 | Data dodania: 18.12.2018 17:29 | Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2018 18:07