Informacje

Wiceminister Łukasz Piebiak na finalnym posiedzeniu społecznej rady mediacyjnej

2019-02-27

Naszym celem jest zapewnienie obywatelom lepszego dostępu  do wymiaru sprawiedliwości – podkreślił  wiceminister  sprawiedliwości Łukasz Piebiak. W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się dziś (27 lutego 2019 r.) finalne posiedzenie III kadencji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów.  

Ministerstwo Sprawiedliwości popiera wszelkie działania dążące do odciążania sędziów od spraw, które niekoniecznie muszą być przedmiotem postępowania sądowego oraz umożliwiające stronom zawarcie satysfakcjonującego porozumienia.

W efekcie podjętych przez ministerstwo działań, liczba spraw skierowanych przez sądy do mediacji  wzrosła z 17 811 w 2015 r. do 26 809 w 2018 r.

W ubiegłym roku powodzeniem zakończyło się 7090 mediacji – to o 2762 przypadki lepszy wynik niż w 2015 r. Wskaźnik skuteczności mediacji w sprawach gospodarczych wzrósł w tym czasie z 11 proc.  do  18 proc., co dowodzi jak bardzo jest to atrakcyjna i szybka metoda dochodzenia roszczeń.

– Ministerstwo Sprawiedliwości stawia sobie za cel przygotowanie takich rozwiązań, które w przyszłości pozwolą cieszyć się jeszcze lepszymi wynikami, a w perspektywie długofalowej zapewnią wszystkim obywatelom lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Budujący jest fakt, że w procesie poszukiwania skutecznych rozwiązań możemy korzystać z doświadczenia i wiedzy szerokiego grona ekspertów oraz organów doradczych, wśród których należy wymienić Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów – powiedział wiceminister  Łukasz Piebiak.

Otwierając posiedzenie zwrócił uwagę na fakt, iż w pracach Rady brało udział liczne i zróżnicowania środowisko, reprezentowane przez mediatorów, sędziów, prawników, przedstawicieli instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych, nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli środowiska pracodawców.

Prace III kadencji Rady podsumowała dr Aneta Jakubiak-Mirończuk , zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członkowie rady odebrali z rąk wiceministra Łukasza Piebiaka pisemne podziękowania za zaangażowanie i w prace Rady.

Spotkanie zamknęła dyskusja nad perspektywą rozwoju zawodu mediatora w Polsce oraz propozycjami kierunków prac dla IV kadencji Społecznej Rady. Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów jest organem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości powołanym dla proponowania i prowadzenia działań w kierunku rozwoju mediacji.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Biuro Komunikacji i Promocji | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 27.02.2019 | Data dodania: 27.02.2019 15:42 | Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2019 15:46