KRS, EMS, PDI - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pomoc użytkownika systemu eMS dostępna jest pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/pomoc/index.html

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 03.04.2013 13:43 | Data modyfikacji: 03.04.2013 13:43

Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG

Portal Dostępowo-Informacyjny pdi.ms.gov.pl

 

1. Czy trzeba posiadać podpis elektroniczny, aby skorzystać z dostępu?

Wszystkie dokumenty składane drogę elektroniczną powinny być podpisane przy pomocy podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Wymagane jest, by podpis był zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem, a nie oddzielnie. W związku z tym w oprogramowaniu służącym do składania podpisu należy wybrać  jako typ podpisu - podpis wewnętrzny (zapisywanie podpisywanych danych razem z podpisem).

 

2. Czy trzeba rejestrować konto w systemie, aby skorzystać z dostępu?

Tak, rejestracja konta jest konieczna. Podczas rejestracji należy podpisać podpisem elektronicznym pobrany plik Wniosek_rejestracji_[xxxxxxx].xml (o rozszerzeniu .xml, gdzie xxxxx jest identyfikatorem użytkownika), a następnie umieścić zwrotnie na stronie.

 

3. Jak przebiega komunikacja z sądem/centralną informacją?

Cała komunikacja odbywa się przy pomocy portalu, tzn. użytkownik składa dokumenty i odbiera dokumenty na stronie. Informacje i dokumenty nie są wysyłane na adres e-mail. Adres e-mail służy jedynie do komunikacji w wyjątkowych sytuacjach. Należy sprawdzić wiadomości dla konta, z którego składany był wniosek (zakładka Twoje Wiadomości). W przypadku braku korespondencji należy skontaktować się z właściwym sądem lub Centralą Centralnej Informacji KRS i RZ.

 

4. W jakiej postaci otrzymam zwrotnie dokumenty?

Dokumenty otrzymywane drogą elektroniczną są podpisane przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego wystawionego dla osoby występującej w imieniu Sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości. Są to dokumenty, których wydruk nie ma cech oryginalnego dokumentu papierowego, gdyż pozbawiony jest pieczęci i podpisu. Zamawiający odpisy drogą elektroniczną powinien ustalić, czy otrzymane dokumenty będą honorowane w formie elektronicznej.

 

5. Mam problem ze złożeniem podpisu elektronicznego / odczytaniem korespondencji?

W sprawach związanych z instalacją i eksploatacją certyfikatów kwalifikowanych należy zwracać się bezpośrednio do dostawców certyfikatów. Dostawcy mają uruchomione linie telefoniczne udzielające wsparcia technicznego. Otrzymaną korespondencję w postaci pliku należy zapisać na lokalnym komputerze i otworzyć jednym z programów służących do weryfikacji podpisu elektronicznego. Na stronie internetowej NCC (http://www.nccert.pl/) znajduje się lista podmiotów uprawnionych do wystawiania bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych kwalifikowanym certyfikatem. Podmioty te udostępniają darmowe oprogramowanie do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego (odczytu).

 

6. Adresy i numery telefonów Centralnej Informacji, Wydziałów Gospodarczych KRS oraz RZ

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marcin Dutkiewicz | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 28.08.2013 | Data dodania: 28.08.2013 14:19 | Data modyfikacji: 12.06.2014 17:03

Wyszukiwarka KRS, odpisy aktualne z KRS

1. Czy trzeba rejestrować konto w systemie, aby skorzystać z wyszukiwarki KRS i pobrać odpis aktualny?

Nie, rejestracja konta nie jest konieczna. 

2. W jaki sposób można wygenerować odpis aktualny podmiotu

Należy wprowadzić kryteria wyszukiwania do formularza. Po uzyskaniu wyników należy kliknąć Wyświetl w kolumnie Dane szczegółowe. Wygenerowanie odpisu następuje za pomocą przycisku Pobierz wydruk znajdującego się na dole strony z danymi szczegółowymi podmiotu. 

3. Po wprowadzeniu nr KRS pozostałe pola są zablokowane

Wyszukiwanie po numerze KRS jest jednoznaczne - nr KRS jest numerem unikatowym podmiotu i jego wprowadzenie powoduje blokadę pozostałych pól z wyjątkiem określenia przeszukiwanego rejestru. 

4. Brak dostępu do bazy KRS

Pojawiający się komunikat oznacza zaplanowaną przerwę techniczną. Próbę wyszukiwania należy ponowić. 

5. Przeglądając dane szczegółowe podmiotu/treść odpisu stwierdziłem brak/niezgodność danych

Dane podmiotu prezentowane na stronie i w treści odpisu generowane są na podstawie danych w bazie KRS. Ich zmianę może wykonać jedynie sąd. Proszę skontaktować się z właściwym wydziałem sądu w sprawie złożenia pisemnego wniosku o sprostowanie wpisu.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 19.12.2016 | Data dodania: 04.12.2012 08:28 | Data modyfikacji: 19.12.2016 08:26

Rejestracja spółki z wykorzystaniem wzorca umowy

1. Czy trzeba rejestrować konto w systemie, aby zawiązać spółkę z o.o. i złożyć wniosek o wpis do KRS?

Tak, każda osoba fizyczna występująca w roli wspólnika, członka zarządu, członka rady nadzorczej lub pełnomocnika procesowego musi posiadać konto w systemie. Konta należy założyć przed rozpoczęciem procesu rejestracji spółki. Dla osoby prawnej nie ma możliwości rejestracji konta. Rejestracja dotyczy jedynie osób fizycznych. Istnieje możliwość wskazania wspólnika – osoby prawnej i jej reprezentantów - jedną lub więcej osób fizycznych. Wszyscy reprezentanci (osoby fizyczne) również muszą posiadać konta w systemie.

2. Podczas wprowadzania danych osoby fizycznej pojawia się komunikat „Podana osoba nie posiada aktywnego konta w systemie”

Należy upewnić się, że na formularzu wpisywane są poprawnie (identycznie) wszystkie dane, które zostały podane podczas rejestracji tj. imię/imiona, nazwisko, nr PESEL oraz dane dotyczące dokumentu tożsamości. Dotyczy to cyfr, liter, ale także spacji, kropek i innych znaków. Dane podane podczas rejestracji konta można sprawdzić przechodząc na zakładkę Moje konto.

3. Wystąpił błąd podczas wypełniania wniosku lub dokonywania płatności

System nie wymaga od użytkownika, aby wszystkie dane były wprowadzone podczas jednej sesji. Użytkownik może w dowolnym momencie zapisać wprowadzone dane, zakończyć sesję, a następnie ją wznowić. Błąd w momencie składania wniosku lub podczas opłaty nie powoduje utraty danych, które użytkownik zapisał – użytkownik nie jest narażony na ponowne wprowadzania danych.

4. Zmiana danych podanych podczas rejestracji/usunięcie konta z systemu

Użytkownik nie ma możliwości zmiany podanego podczas rejestracji danych  adresu e-mail. Jeżeli użytkownik chce mieć konto o innym adresie mailowym niż ten podany podczas rejestracji, to musi założyć nowe konto z tym właśnie adresem. W systemie S24 można zakładać wiele kont o tych samych danych osobowych, ale o różnych adresach e-mail.
Użytkownik ma możliwość samodzielnego usuwania kont, z których już nie korzysta.

5. Gdzie można pobrać wygenerowane dokumenty (umowę, wniosek, załączniki)?

Dokumenty wygenerowane przez system użytkownik może pobrać w dogodnym dla siebie czasie. W tym celu użytkownik musi najpierw otworzyć w systemie właściwy dokument, a następnie kliknąć przycisk „Pobierz PDF”, znajdujący się na dole ekranu. Ważne jest, aby pobrać dokumenty do odczytu przed wysłaniem do sądu – w celu upewnienia się, że zostały one prawidłowo wygenerowane przez system.

6. Podczas rejestracji został podany błędny adres e-mail/nie otrzymałem wiadomości zawierającej link aktywacyjny

Link aktywacyjny wysyłany na podany adres e-mail jest ważny przez 24 godziny od zakończenia procesu rejestracji. W przypadku braku jego kliknięcia w tym czasie, dane rejestrującego (w tym PESEL, login oraz adres e-mail) są zwalniane. Następnie należy ponownie przejść proces rejestracji.

7. Brak sygnatury sprawy/brak korespondencji z sądu

Informacje i dokumenty nie są wysyłane na adres e-mail. Należy sprawdzić wiadomości dla konta, z którego składany był wniosek, w zakładce Korespondencja. W przypadku braku korespondencji należy skontaktować się z właściwym sądem. Jeżeli sąd wysłał korespondencję, a w zakładce nie ma informacji o nadanej sygnaturze lub wiadomości z załączonym postanowieniem, należy przesłać zgłoszenie na adres s24@gdansk.sa.gov.pl zawierającą login wnioskodawcy i nazwę spółki.

8. Oprogramowanie do odczytu korespondencji z sądu

Plik załączony do wiadomości należy zapisać na lokalnym komputerze i otworzyć jednym z programów służących do weryfikacji podpisu elektronicznego. Na stronie internetowej NCC (http://www.nccert.pl/) znajduje się lista podmiotów uprawnionych do wystawiania bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych kwalifikowanym certyfikatem. Podmioty te udostępniają darmowe oprogramowanie do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego (odczytu).

9. Sąd wydał decyzję o zwrocie poniesionych kosztów

Należy złożyć do właściwego wydziału KRS papierowy wniosek o zwrot poniesionych kosztów. We wniosku o zwrot środków należy wskazać następujące dane: nr konta bankowego, imię i nazwisko właściciela konta, na które mają zostać przekazane pieniądze oraz numer sygnatury sprawy, jaka została nadana przez sąd rejestrowy.

10. Korespondencja do wniosków o rejestrację spółki z o.o.

Korespondencja do wniosków złożonych z wykorzystaniem usługi rejestracji spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy na portalu ems.ms.gov.pl dostępna jest w dalszym ciągu na portalu ems.ms.gov.pl

11. Rejestracja spółki jawnej i komandytowej

Zawiązanie umowy spółki i zgłoszenie jej do Krajowego Rejestru Sadowego na portalu ekrs.ms.gov.pl wymaga posiadania konta w systemie. Użytkownicy posiadający konto na portalu ems.ms.gov.pl muszą ponownie przejść proces rejestracji.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marcin Dutkiewicz | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 28.08.2013 | Data dodania: 04.12.2012 08:29 | Data modyfikacji: 19.12.2016 08:28