Wytyczne

Wytyczne

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - plik (PDF)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 05.12.2016 | Data dodania: 05.12.2016 09:44 | Data modyfikacji: 15.03.2018 12:19