Nabór ekspertów

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości –...

2016-11-18
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w dziedzinie: - wymiar...
Czytaj więcej Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości –...

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar sprawiedliwości

2016-04-21
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie: - wymiar...
Czytaj więcej Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar sprawiedliwości

Nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar...

2016-03-03
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinach: 1. wymiar...
Czytaj więcej Nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar...

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar sprawiedliwości

2016-02-11
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinach: 1. wymiar...
Czytaj więcej Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar sprawiedliwości

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar sprawiedliwości

2016-01-18
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie: 1. wymiar...
Czytaj więcej Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar sprawiedliwości

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów

2015-08-04
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w...
Czytaj więcej Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów