Wykaz kandydatów na ekspertów

Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie wymiar sprawiedliwości - pozasądowe rozwiązywanie sporów

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) informuje, że ogłoszony w dniu 18.11.2016 roku nabór kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporów został zakończony.
 
Do wykazu kandydatów na ekspertów zostały wpisane osoby, które otrzymały pozytywny wynik w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej oraz przesłały kopie certyfikatów potwierdzających ukończenie obowiązkowego programu szkoleniowego realizowanego za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS. Osoby, które uzyskały wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie : wymiar sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporów będą miały możliwość świadczenia usług eksperckich w zakresie wyboru do dofinansowania projektów w ww. obszarze.
 
Wykaz zawierający minimalny zakres danych kandydatów na ekspertów może podlegać aktualizacji
Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów - pozasądowe rozwiązywanie sporów - plik (PDF)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 04.01.2017 | Data dodania: 04.01.2017 14:20 | Data modyfikacji: 25.01.2018 11:12

Informacja o wykazie kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – technologie informacyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) informuje, że ogłoszony w dniu 21.04.2016 roku nabór kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – technologie informacyjne został zakończony.

Do wykazu kandydatów na ekspertów zostały wpisane osoby, które otrzymały pozytywny wynik w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej oraz przesłały kopie certyfikatów potwierdzających ukończenie obowiązkowego programu szkoleniowego realizowanego za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS. Osoby, które uzyskały wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie : wymiar sprawiedliwości – technologie informacyjne będą miały możliwość świadczenia usług eksperckich w zakresie wyboru do dofinansowania projektów w ww. obszarze.

Wykaz zawierający minimalny zakres danych kandydatów na ekspertów może podlegać aktualizacji.

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów - technologie informacyjne - plik (PDF)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 02.06.2016 | Data dodania: 02.06.2016 12:18 | Data modyfikacji: 05.01.2018 16:16

Informacja o wykazie kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinach: wymiar sprawiedliwości – studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz wymiar sprawiedliwości – szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów - studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości - plik (PDF)
Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów - szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości - plik (PDF)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 21.03.2016 | Data dodania: 21.03.2016 12:48 | Data modyfikacji: 25.01.2018 11:11

Informacja o wykazie kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – obsługa interesanta w sądzie

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) informuje, że ogłoszony w dniu 18.01.2016 roku nabór kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie wymiar sprawiedliwości – obsługa interesanta w sądzie został zakończony.

Do wykazu kandydatów na ekspertów zostały wpisane osoby, które otrzymały pozytywny wynik w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej oraz uzyskały certyfikaty potwierdzające ukończenie obowiązkowego programu szkoleniowego realizowanego za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS. Osoby, które uzyskały wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie wymiar sprawiedliwości – obsługa interesanta w sądzie, będą miały możliwość świadczenia usług eksperckich w zakresie wyboru do dofinansowania projektów w ww. obszarze.

Wykaz zawierający minimalny zakres danych kandydatów na ekspertów może podlegać aktualizacji.

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów - obsługa interesanta w sądzie - plik (PDF)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 28.02.2016 | Data dodania: 28.02.2016 18:56 | Data modyfikacji: 05.01.2018 16:19

Informacja o wykazie kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości - finanse publiczne

Ministerstwo Sprawiedliwości -Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, że ogłoszony w dniu 04.08.2015 roku nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w dziedzinie wymiar sprawiedliwości - finanse publiczne został zakończony.

Do wykazu kandydatów na ekspertów zostały wpisane osoby, które otrzymały pozytywny wynik w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej oraz uzyskały certyfikaty potwierdzające ukończenie programu szkoleniowego. Wykaz zawierający minimalny zakres danych kandydatów na ekspertów może podlegać aktualizacji i uzupełnieniu.

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów - finanse publiczne - plik (PDF)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 13.01.2016 | Data dodania: 13.01.2016 13:31 | Data modyfikacji: 04.07.2018 15:39