Materiały do pobrania

Papier firmowy z zestawem logotypów

Szczegóły dotyczące prawidłowego oznakowania materiałów znajdą Państwo w Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz na stronie www.power.gov.pl.

Wzór papieru - kolor pion Wzór papieru - kolor pion (liczba pobrań: 1276)
wzór papieru - kolor pion
wzór papieru - czarno biały pion z logotypem MS
wzór papieru - czarno biały pion
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Szkudelska | Edytor: Anna Molenda
Data wytworzenia: 07.07.2016 | Data dodania: 07.07.2016 13:26 | Data modyfikacji: 08.02.2018 14:30

Prezentacje

Prezentacja ze spotkania informacyjnego z dnia 28.05.2018 r. (PDF)
Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/18 z dnia 16.02.2018 r.
Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 z dnia 06.12.2017 r. (PDF)
Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 z dnia 19.01.2017 r. (PDF)
Prezentacja ze spotkania informacyjnego z dnia 25.10.2016 r. dotyczącego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16
Prezentacja ze spotkania informacyjnego z dnia 29 06 2016 r. dotyczącego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 (PDF)
Prezentacja ze spotkania informacyjnego z dnia 29 06 2016 r. dotyczącego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 (PDF)
Prezentacja ze spotkania informacyjnego z dnia 31 03 2016 r. (PDF)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Szkudelska | Edytor: Anna Molenda
Data wytworzenia: 01.04.2016 | Data dodania: 01.04.2016 13:21 | Data modyfikacji: 13.06.2018 12:30

Logotypy

Logotypy do pobrania również na stronie www.power.gov.pl  

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Anna Molenda
Data wytworzenia: 20.08.2015 | Data dodania: 20.08.2015 12:54 | Data modyfikacji: 08.02.2018 15:41

Fundusze Europejskie bez barier

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z 12 kwietnia 2012 r. nakłada obowiązek spełniania przez urzędy międzynarodowych Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG).

Opracowany w 1999 r. WCAG (wersja 1.0) był podstawą dla kilku amerykańskich aktów prawnych, które dotyczyły zwalczania dyskryminacji osób niepełnosprawnych. W związku z rozwojem Internetu w 2008 r. zaktualizowano WCAG (wersja 2.0). Dokument ten dzieli dostępność na poziomy (A, AA, AAA). Rozporządzenie RM zawiera zalecenia dotyczące poziomu, które szczegółowo są opisane w załącznikach dokumentu nr 4.
 
Cel
Zapewnienie dostępu do informacji możliwie największej liczbie użytkowników niezależnie od:
 •  wieku,
 •  niepełnosprawności,
 •  sprzętu,
 •  oprogramowania.
 
Korzyści
 • zwiększenie ilości osób mogących skorzystać z serwisu,
 • możliwość przeglądania serwisu na:
 • telefonach komórkowych,
 • smartfonach,
 • innych niestandardowych urządzeniach;
 • możliwość przeglądania stron na:
 • różnych platformach systemowych np. windows, linux,
 • różnych przeglądarkach internetowych,
 • komputerach wyposażonych w wolne łącza;
 • polepszenie pozycji serwisu w wyszukiwarkach internetowych
 • zwiększenie szybkości ładowania serwisów.
 
Użytkownicy, którzy skorzystają na dostosowaniu serwisu www
 • osoby starsze,
 • głusi, głuchoniewidomi,
 • osoby korzystające z urządzeń mobilnych,
 • osoby z niepełnosprawnością fizyczną kończyn,
 • społeczności z biednych regionów,
 • osoby korzystające z przeglądarek tekstowych,
 • dyslektycy, osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby korzystające ze starych typów komputerów,
 • osoby niezamożne,
 • obcokrajowcy, osoby korzystające ze stron w głośnych/cichych miejscach,
 • niewidomi, niedowidzący z dysfunkcjami wzroku.

 Publikacje:

Dostępność serwisów internetowych - dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia

E-podręcznik dostępny dla wszystkich

Dostępne wydarzenie w praktyce

Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych 

Prezentacja z warsztatu "Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami", Forum "Fundusze Europejskie bez barier - dostęp dla wszystkich

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020

 

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 07.12.2015 | Data dodania: 07.12.2015 10:43 | Data modyfikacji: 19.01.2016 13:15